This site uses cookies. By continuing to use this site you agree to our use of cookies in accordance with our Cookie Policy, Close

LÉČBA V PSYCHIATRII IV.

3. - 6. listopadu 2021, Congress Center Parkhotel Plzeň


menu

Záštita

Ministr zdravotnictví - Mgr. Adam Vojtěch

Hejtmanka Plzeňského kraje - doc. PaedDr. Ilona Mauritzová, Ph.D.

Starosta MO Plzeň 3 - Mgr. David Procházka

 

Pořadatel

Psychiatrická společnost ČLS JEP

 

Ve spolupráci s

Českou psychiatrickou společností z.s.

 

Prezident sjezdu

prof. MUDr. Pavel Mohr, Ph.D.

 

Víceprezident sjezdu

MUDr. Simona Papežová

 

Předseda organizačního výboru

doc. MUDr. Martin Bareš, Ph.D.

 

Organizačný výbor

MUDr. Martin Hollý, MBAdoc.

MUDr. Jan Vevera, Ph.D.

 

Předseda vědeckého výboru

MUDr. Miloslav Kopeček, Ph.D.

 

Programový výbor

doc. MUDr. Martin Anders, Ph.D.

MUDr. Rachel Sajdlová

MUDr. Tomáš Skorkovský

 

Sekretariát sjezdu

MH Consulting s.r.o.

 

Sekretariát PS ČLS JEP

Lenka Knesplová