This site uses cookies. By continuing to use this site you agree to our use of cookies in accordance with our Cookie Policy, Close

CEREBROVASKULÁRNÍ SEMINÁŘ

23. - 24. června 2021, Virtuální konference, Živě!


menu

Vložit příspěvek


Přihlášky k aktivní účasti

Vaše příspěvky vložte prostřednictvím on-line formuláře, nejpozději do 20. 5. 2021. Termín nebude již dále prodlužován. Včasné dodání abstrakt je podmínkou přijetí přednášky/posteru. Vědecký výbor si vyhrazuje právo vyřadit příspěvky, které nebudou formálně či obsahově odpovídat. 

 

Zpracování přednášky

Do živé sekce:

Powerpiontovou prezentaci akceptovaného příspěvku je potřeba zaslat prostřednictvím www.uschovna.cz na email Lukáše Burdíčka luk@avt.cz (tel: 774667626) nejpozději do 21. června 2021. 

Dostavte se 23. 6. 2021 s časovým předstihem do přenosového studia v hotelu Occidental, Na Strži 1660/32, 140 00 Praha 4.

 

Do nemoderovaných sekcí:

Akceptované prezentace je potřeba individuálně předtočit a zaslat komentovaný soubor prostřednictvím www.uschovna.cz na email Lukáše Burdíčka luk@avt.cz. Pokud potřebujete technickou asistenci či přesný postup, jak přednášku zpracovat, prosím obraťte se na pana Burdíčka - tel: 774667626. 
- Možnosti předtočení přednášky: 
1) Powerpoint umožňuje nahrát přednášku se záznamem zvuku
2) Aplikace Zoom umožňuje záznam přednášky spolu s tváří přednášejícího a uložení souboru na plochu.
Prosím zvolte si způsob, který Vám vyhovuje a zašlete nám nahraný soubor nejpozději do 21. června 2021. 

 

Povinná registrace

Každý prezentující autor se musí zaregistrovat stejně jako běžní účastníci, prostřednictvím registračního online formuláře na těchto stránkách a to nejpozději po obdržení informace o přijetí příspěvku. Bez řádné registrace a úhrady patřičných registračních poplatků nebude příspěvek publikován a bude bez dalšího upozornění z programu vyřazen.


Zpracování abstrakt = krátká anotace

• Prosíme jen o krátké představení záměru prezentace. Seznam použité literatury se neuvádí.
• Jazyk: čeština, angličtina nebo slovenština. Název příspěvku pouze čeština nebo angličtina.
• Rozsah: preferovaná délka je mezi 400 až 800 slovy. Abstrakt je omezen 1200 slovy.
• Nebude prováděna korektura, za obsahové a formální zpracování odpovídají autoři.

 

Editace přijatých příspěvků

Po uzávěrce pro přijetí abstrakt není možné vložené příspěvky dále editovat až do doby, než programový výbor rozhodne o přijetí/zamítnutí příspěvku. Z důvodu finálních úprav před samotným zveřejněním a tiskem pak přijatý příspěvek znovu editovat lze. Pro tuto formu editace se prosím přihlaste do svého účtu. 

 

Zpracování odborné přednášky

• Upozorňujeme na nutnost uvedení potencionálního konfliktu zájmů a to prostřednictvím powerpointového snímku, který vložte do své prezentace. Ke stažení je zde.
• Délka volných sdělení 15 minut + 5 minut diskuze.
• Standardní prezentace v PowerPointu, projekce na dataprojektoru.
• Přenosové médium: USB disk.
 

Stručný životopis prezentujícího autora

Prosíme o zpracování stručného životopisu prezentujícího autora a vložení jeho fotografie, máte-li ji k dispozici. Pokud bude Váš přípěvek přijat a zařazen do programu, životopis se zobrazí mezi medailonky ostatních aktivních účastníků na oficiálních webových stránkách akce. 

 

Handouty

Po přijetí Vašeho příspěvku a zařazení do programu v podobě ústní prezentace Vás moc prosíme, pokud je to alespoň trochu možné, o poskytnutí Vaší přednášky ke stažení účastníkům akce, ve formátu pdf. Z přednášky prosím odstraňte důvěrné informace například o pacientech, obsah podléhající ochranným známkám a autorským právům. Prezentaci poté dejte „uložit jako“ *.pdf a přiřaďte ji k přijatému příspěvku prostřednictvím online formuláře pod Vaším účtem. Přednáška bude k dispozici ke stažení na našich stránkách pouze účastníkům akce.