This site uses cookies. By continuing to use this site you agree to our use of cookies in accordance with our Cookie Policy, Close

CEREBROVASKULÁRNÍ SEMINÁŘ

23. - 24. června 2021, Virtuální konference, Živě!


menu

Vážené kolegyně a kolegové, milí přátelé,

červen je měsíc, ve kterém se tradičně setkáváme v rámci Cerebrovaskulárního semináře. Stejně jako loni tak i letos zasáhl do našich příprav a plánů koronavirus.  Ale protože pro Vás máme velké množství novinek, informací, zpráv, oznámení a podnětů, rozhodli jsme se po loňském zrušeném setkání letos uspořádat konferenci alespoň ve formátu virtuálním. Půjde o živý přenos z virtuálního studia v Praze s možností diskuze. Přednášky zároveň natočíme a budou k dispozici pro pozdější přehrání, pokud akci nestihnete.  

Živý přenos zde
 

Připravili jsme pro Vás mnoho zajímavých bloků.

Během živých přednášek z on-line studia zazní sdělení věnovaná novinkám v doporučených postupech při péči o pacienty s cévní mozkovou příhodou. Velký prostor zde bude mít rekanalizační terapie a nově schválený Doporučený postup pro léčbu intravenózní trombolýzou, který rozšiřuje indikační kritéria v několika aspektech. K tomuto tématu se můžete těšit na bohatou diskuzi s odborníky, do které, věříme, se rovněž zapojíte. Další dva nové prezentované doporučené postupy se týkají diagnostiky a léčby TIA a rizika CMP při poruchách spánku.
Jak jistě víte, co nevidět vyjde nový Věstník upravující některé prvky organizace péče o pacienty s CMP. Nejen proto jsme velký prostor vyhradili informacím o triáži nemocných v přednemocniční neodkladné péči, změnám v rozdělení spádových oblastí či indikátorům kvality iktových center.

Stranou nezůstane ani prevence, ať již primární či sekundární. Ve spolupráci s předními experty z oblasti kardiologie a odborníky na aterosklerózu jsme pro Vás připravili řadu přednášek týkajících se problematiky fibrilace síní, antikoagulační terapie, PFO, hypertenze či doporučených postupů a novinek v péči o pacienty s dyslipidémií.

Série živých vystoupení bude doplněna předtočenými přednáškami s možností chatu s autory jednotlivých sdělení. Budete si moci vyslechnout přednášky o následcích mozkových příhod, ať již se jedná o epilepsii, kognitivní problémy či depresi. Své otázky budete moci položit také expertům z oboru neurochirurgie, rehabilitace a klinické logopedie. V nabitém programu jsme nezapomněli rovněž na neurozobrazovací metody a jejich využití v klinické praxi. Důraz zde má perfuzní CT mozku a jeho hodnocení.

Doufáme, že připravený program bude pro Vás zajímavý a těšíme se na setkání s Vámi.

Za výbor Cerebrovaskulární sekce ČNS JEP
MUDr. Petra Reková a prim. MUDr. Martin Kovář


Akce má charakter postgraduálního vzdělávání a je garantována ČLK jako akce kontinuálního vzdělávání. Číslo akce: 102358. Počet kreditů: 12.

Sdílejte