This site uses cookies. By continuing to use this site you agree to our use of cookies in accordance with our Cookie Policy, Close

68. ČESKÝ A SLOVENSKÝ SJEZD KLINICKÉ NEUROFYZIOLOGIE

21. - 22. října 2022, Congress Centre Pardubice


menu

ZÁŠTITU NAD AKCÍ PŘEVZALI:

Česká společnost pro klinickou neurofyziologii ČLS JEP - www.neurofyziologie.cz 

Česká společnost biomedicínského inženýrství a lékařské informatiky ČLS JEP - www.sbmili.cz

 

Prezident kongresu:

doc. MUDr. Edvard Ehler, CSc.

 

Organizační výbor:

prof. MUDr. Milan Brázdil, Ph.D.

doc. MUDr. Edvard Ehler, CSc.

prof. MUDr. Robert Jech, Ph.D.

prof. Ing. Jan Kremláček, Ph.D.

Mgr. Petr Zlonický, DiS

 

Vědecký a programový výbor:

prof. MUDr. Petr Marusič, Ph.D.

MUDr. Radim Mazanec, Ph.D.

prof. MUDr. Robert Jech, Ph.D.

MUDr. Jiří Keller, Ph.D.

MUDr. Svatopluk Ostrý, Ph.D.

Mgr. Petr Zlonický, DiS

prof. MUDr. Milan Brázdil, Ph.D.

doc. MUDr. Edvard Ehler, CSc.

Ing. Mgr. Jaroslav Hlinka, Ph.D.

prof. Ing. Jan Kremláček, Ph.D.

Ing. Michal Mikl, Ph.D.

prof. MUDr. Irena Rektorová, Ph.D.

Prof. MUDr. Ivana Štětkářová, CSc.

MUDr. Jana Zárubová

doc. RNDr Petr Bob, Ph.D.

MUDr. Alena Damborská, Ph.D.

 

Pořadatel:

MH Consulting s.r.o.