This site uses cookies. By continuing to use this site you agree to our use of cookies in accordance with our Cookie Policy, Close

3. KAZUISTICKÝ KONGRES PALIATIVNÍ MEDICÍNY

26. března 2021, Zrušeno - Staroměstská radnice, Staroměstské náměstí 1, Praha 1


menu

Vážená paní doktorko, vážený pane doktore,

dovolujeme si Vás informovat, že vzhledem k probíhající pandemii COVID-19 jsme se rozhodli akci pro letošní rok zcela zrušit. Doufáme, že v roce 2022 již budeme schopni se sejít fyzicky. Děkujeme za pochopení.

Dovolujeme si Vás pozvat na III. kazuistický sjezd paliativní medicíny, který se uskuteční v budově Staroměstské radnice, přímo na Staroměstském náměstí v Praze (vchod přes Informační centrum, výtahem nebo po schodech do 2. patra).

Těšit se můžete na zajímavá kazuistická sdělení se širokým záběrem témat, od pediatrie a pneumologie až po neurologicko-neurochirurgický blok. Poprvé budeme mít příležitost slyšet kazuistiky ze specializovaného a samostatného nemocničního oddělení paliativní péče.

Profesor Steve Pantilat  (zakladatel a ředitel Centra paliativní medicíny na University of California, San Francisco, USA) bude hlavním řečníkem letošního Kasuistického kongresu paliativní medicíny. Jde o jednu z nejvýraznějších světových autorit v oblasti paliativní péče. 

Dr. Pantilat je ředitelem vzdělávacího centra paliativní medicíny při UCSF, které školí nemocniční týmy paliativní péče v celých Spojených státech a pomáhá v jejich implementaci a rozvoji. Vede také národní registr paliativní péče, tzv. Palliative care Quality Network, který si klade za cíl zlepšování kvality poskytované péče o pacienty se závažným onemocněním.  Velmi si ceníme toho, že profesora Pantilata můžeme přivítat na našem kongresu, ve své přednášce se bude zvláště věnovat problematice mýtů a faktů v prostředí paliativní péče, roli naděje a také možnostem akademického ukotvení oboru paliativní medicína. Jeho přednáška bude tlumočena do češtiny.

Akce má charakter postgraduálního vzdělávání, je určena nejširší lékařské veřejnosti i dalším zájemcům a je garantována ČLK (ohodnocena kredity) jako akce kontinuálního vzdělávání - účastníci obdrží certifikát o účasti. 
 

Sdílejte