This site uses cookies. By continuing to use this site you agree to our use of cookies in accordance with our Cookie Policy, Close

3. KAZUISTICKÝ KONGRES PALIATIVNÍ MEDICÍNY

26. března 2021, Zrušeno - Staroměstská radnice, Staroměstské náměstí 1, Praha 1


menu

Účastnické poplatky:

Registrační poplatky Časný poplatek
do 25. 1. 2021
Pozdní poplatek
od 26. 1. 2021
Pasivní účastník 2000 Kč 2300 Kč
Aktivní účastník 0 Kč 0 Kč


Rozhodující je datum registrace účastníka.
Večeře není organizována.
 
Účastnický poplatek pokrývá:
• Přístup do prostor s odborným programem
• Občerstvení v podobě coffee breaků
• Oběd
• Školící materiály

 
Způsob platby: 

Účastnický poplatek, ubytování i ostatní objednané služby uhraďte najednou bankovním převodem nebo poštovní poukázkou - veškeré náležitosti platby (tj. termín úhrady, číslo bankovního účtu, variabilní symbol, celkovou částku) získáte během registrace. 

U mezinárodních plateb musí být všechny bankovní poplatky v plné výši uhrazeny účastníkem. Platba na místě v hotovosti není možná. 
Pokud za Vás hradí firma, uveďte prosím její název a jméno reprezentanta, který Vám sponzoring přislíbil, do kolonky "mám sponzora", bějem registrace.

Stornopodmínky:

Veškeré Vámi objednané služby jsou považovány za závazně objednané. Bezplatné stornování Vaší objednávky bude možné nejpozději do 4. 3. 2021. Při zrušení účasti po tomto termínu, z jakékoliv příčiny, již nelze platby vracet a neuhrazené pohledávky budou vymáhány.