This site uses cookies. By continuing to use this site you agree to our use of cookies in accordance with our Cookie Policy, Close

3. KAZUISTICKÝ KONGRES PALIATIVNÍ MEDICÍNY

26. března 2021, Zrušeno - Staroměstská radnice, Staroměstské náměstí 1, Praha 1


menu

Záštitu nad akcí převzal:

Česká společnost paliativní medicíny - České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně
MUDr. Ondřej Sláma, Ph.D. - předseda České společnosti paliativní medicíny
Ing. Radek Lacko - radní hlavního města Prahy pro oblast zdravotnictví 
Doc. MUDr. Jan Bláha, Ph.D., MHA - přednosta Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, Všeobecná fakultní nemocnice v Praze a 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy

Organizační a programový výbor:

MUDr. Kateřina Rusinová, Ph.D.*
MUDr. Michal Kouba *
MUDr. Ondřej Kopecký*
*Centrum podpůrné a paliativní péče, Všeobecná fakultní nemocnice v Praze a 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy

Pořadatel:

MH Consulting s.r.o.