This site uses cookies. By continuing to use this site you agree to our use of cookies in accordance with our Cookie Policy, Close

36. ČESKÝ A SLOVENSKÝ NEUROLOGICKÝ SJEZD

29. listopadu - 1. prosince 2023, Kongresové centrum Aldis, Hradec Králové


menu

Cestovní granty ČNS k účasti na 36. český a slovenský neurologický sjezd

Česká neurologická společnost ČLS JEP (ČNS) vypisuje pro rok 2023 cestovní grant pro mladé lékaře na podporu účasti na 36. českém a slovenském neurologickém sjezdu (ČSNS 2023) v celkové maximální částce 300.000 Kč, který se koná 29. 11. -1. 12. 2023 v Hradci Králové. 

Cestovní grant může být udělen během celého kalendářního roku, pokud není kapacita (tj. částka 300.000 Kč) vyčerpána nebo není překročen termín možnosti přihlášení (tj. 15. 9. 2023). V případě nedostatečné kvality přihlášených příspěvků, nemusí být cestovní grant vyčerpán v celé výši.

Úspěšnému žadateli o cestovní grant bude automaticky uhrazen registrační poplatek na ČSNS 2023 a bezplatně zajištěno ubytování (v případě pracoviště mimo Hradec Králové – místo konání akce) v termínu konání ČSNS 2023 na 2 noci ve 3* hotelu.

Žádost o cestovní grant bude po odborné stránce posouzena organizačním a vědeckým výborem ČSNS.

Kritéria pro přijetí žádosti

  • rok narození 1988 nebo později
  • člen ČNS s řádně uhrazenými členskými poplatky
  • přihlášení k aktivní účasti na ČSNS 2023 (přihlášení prostřednictvím webových stránek sjezdu do 15. 9. 2023)
  • první autor sdělení
  • do 17. 9. 2023 zaslat na email sekretariat@czech-neuro.cz písemnou přihlášku s potvrzením, že jsou splněna výše uvedená kritéria. Žadatel dostane potvrzení přijetí přihlášky od sekretariátu výboru. Nestane-li se tak, je třeba potvrzení urgovat. Bez obdržení tohoto potvrzení je přihláška neplatná.

Žadatel o cestovní grant obdrží vyjádření o přidělení/nepřidělení cestovního grantu od sekretariátu ČNS do 1. 10. 2023.

Přehled úspěšných žadatelů bude zveřejněn na webových stránkách ČNS a v elektronickém newsletteru ČNS.

Výbor ČNS