This site uses cookies. By continuing to use this site you agree to our use of cookies in accordance with our Cookie Policy, Close

36. ČESKÝ A SLOVENSKÝ NEUROLOGICKÝ SJEZD

29. listopadu - 1. prosince 2023, Kongresové centrum Aldis, Hradec Králové


menu

Registrační poplatky

Registrační poplatky Časný poplatek
do 29. 9. 2023
Pozdní poplatek
od 30. 9. 2023
Lékař – člen ČNS, SNeS 3200 Kč / €139 4400 Kč / €191
Lékař – nečlen ČNS, SNeS 4600 Kč / €200 5500 Kč / €239
Student LF, doktorand v prezenčním studiu* 1900 Kč / €83 2800 Kč / €122
Sestra, laborant, nelékař 1900 Kč / €83 2800 Kč / €122
Přednášející ve výukových kurzech, garanti odborných bloků, členové výboru a revizní komise ČNS a SNeS, hosté 0 Kč / €0 0 Kč / €0

* Studenti budou při on-line registraci požádáni o vložení potvrzení o prezenčním studiu.

Poplatek pokrývá:

  • vstup na odborný program 

  • vstup na expozici vystavovatelů

  • vstup na posterovou sekci

  • občerstvení v průběhu akce (s výjimkou extra hrazených)

  • kongresové materiály

  • vstup na Slavnostní zahájení a Úvodní recepci - součástí slavnostního uvítání budou úvodní proslovy a lehké občerstvení

  • potvrzení o účasti

 

Další služby

Položka Cena Kč Kapacita cca
Výukový kurz á 390 Kč / €17 50 osob
Vstupenka na společenský večer v Divadle Drak 29. 11. 2023  600 Kč / €26  
Vstupenka na společenský večer v Gallery Petrof 30. 11. 2023 500 Kč / €22  

Cena za společenské večery není zahrnuta v registračním poplatku. Účastníci si platí tento večer z vlastních zdrojů, není tedy není hrazen z příspěvků firem.
Součástí vstupného je uvítací přípitek a občerstvení. Doprava účastníků není zajištěna. 

 

Způsob platby

Účastnický poplatek, ubytování a ostatní objednané služby uhraďte najednou kartou, bankovním převodem nebo poštovní poukázkou - veškeré náležitosti platby (tj. termín úhrady, číslo bankovního účtu, variabilní symbol, celkovou částku) získáte během registrace. 
 

Stornopodmínky

Veškeré Vámi objednané služby jsou považovány za závazně objednané. Bezplatné stornování Vaší objednávky bude možné nejpozději do 22. 9. 2023. Při zrušení účasti po tomto termínu, z jakékoliv příčiny, již nelze platby vracet a neuhrazené pohledávky budou vymáhány.

Upozornění ohledně objednaného ubytování: Pandemická opatření se nemusí vždy vztahovat na omezení provozu ubytovacích kapacit. Ubytování na konferenci je vždy poskytováno třetí stranou, která má vlastní stornopodmínky. Není-li v dotčeném čase výslovně zákonem stanoveno jinak, smlouvy na ubytování zůstávají v platnosti např. i v případě, kdy pořádání hromadných akcí je regulováno. Proto, v případě pandemických opatření, kdy není možné akci uskutečnit v plánovaném rozsahu fyzicky, není možné požadovat navrácení plateb za objednané ubytování či požadovat přesun rezervace. Stornopodmínky zůstávají v platnosti dle smlouvy.

U samoplátců bude objednané ubytování k dispozici dle objednávky a storno lze uplatnit pouze do termínu uvedeného ve stornopodmínkách akce. Ubytování hrazené sponzorem není možné při zrušení konference či přesunu do virtuální podoby využít a stornopodmínky zůstávají v platnosti.