This site uses cookies. By continuing to use this site you agree to our use of cookies in accordance with our Cookie Policy, Close

36. ČESKÝ A SLOVENSKÝ NEUROLOGICKÝ SJEZD

29. listopadu - 1. prosince 2023, Kongresové centrum Aldis, Hradec Králové


menu
Rozbalit všechny bloky?
Zobrazit informace pro vystavovatele

Úterý

28.11.2023

12:00 - 22:00
Registrace firem

Středa

29.11.2023

07:30 - 08:30
Registrace firem
07:30 - 17:00
Registrace firem a účastníků
08:30 - 10:00 Workshop
08:30 - 10:00 Workshop
09:00 - 12:00
Setkání
10:00 - 10:30
Coffee Break
10:30 - 12:00 Workshop
10:30 - 12:00 Workshop
12:00 - 13:30
Oběd
12:00 - 13:00
Setkání
13:00 - 13:45
Setkání
14:00 - 15:00
Setkání
14:00 - 15:30 Workshop
14:00 - 15:30

Garant: Sekce pro diagnostiku a léčbu bolestí hlavy

1) Valkovič P. - Úvod (12 min)

2) Bártková A. - Aplikace onabotulotoxinu A u chronické migrény (12 min)

3) Klečka L. - Lokální anestezie ggl. sphenopalatinum (12 min)

4) Nežádal T. - Kraniální nervové bloky (12 min)

5) Dudásová Kompasová H. - Chirurgicky pristup k dekompresii n. occipitalis (12 min)

6) Na konci kurzu budou předvedeny praktické ukázky jednotlivých metod (30 min)

60 + 30 min
Periferní intervenční techniky v léčbě bolestí hlavy
T. Nežádal

Workshop
14:00 - 15:30

Garant: Společnost dětské neurologie

Přednášející: Brožová, Horák

Anotace: Tento odborný kurz je zaměřen na EEG a nejčastější epileptické syndromy v dětském věku. Účastníci získají informace o principu a metodách EEG vyšetření u dětí, včetně interpretace a analýzy nálezů. Kurz se také věnuje přehledu nejčastějších epileptických syndromů u dětí, včetně klinických rysů, typických EEG vzorů a diferenciální diagnostiky. Praktické cvičení s reálnými EEG záznamy a diskuse pomohou účastníkům aplikovat naučené dovednosti v klinické praxi (nebo při zkoušce FO EEG).

Workshop
15:30 - 16:00
Coffee Break
16:00 - 17:30 Workshop
16:00 - 17:30

Garant: Česká liga proti epilepsii 

Marusič P., Zárubová J., Doležalová I., Amlerová J., Kalina A.
 
Anotace: Interaktivní kurz, který účastníkům na podkladu 3-4 klinických kazuistik přiblíží nejčastější problémy v diagnostice a léčbě epilepsií včetně řešení některých sporných situací.
Workshop
18:00 - 18:30
Hlavní sdělení
19:00 - 20:00
Recepce
20:00 - 23:00

Adresa: Hradební 632/1/632 Hradec Králové

Gala večeře

Čtvrtek

30.11.2023

07:30 - 17:00
Registrace firem a účastníků
08:30 - 10:00 Ústní sdělení
10:00 - 10:30
Coffee Break
10:00 - 10:25

Léčba roztroušené sklerózy - kam jsme se v jejím vývoji posunuli. - E. K. Havrdová

 

Biomearkery v neurologii a současné možnosti v monitoringu RS. - P. Nytrová

Symposium
10:30 - 12:00 Ústní sdělení
10:30 - 12:00 Ústní sdělení
10:30 - 11:00 Ústní sdělení
10:30 - 12:00 Ústní sdělení
11:00 - 12:00 Ústní sdělení
12:00 - 13:30
Oběd
12:00 - 12:55 Posterová sekce
12:00 - 13:30 Symposium
12:00 - 12:55 Posterová sekce
12:00 - 12:55 Posterová sekce
13:30 - 15:00 Ústní sdělení
13:30 - 14:30 Symposium
13:30 - 15:00 Ústní sdělení
13:30 - 15:00 Ústní sdělení
14:45 - 15:00 Symposium
15:00 - 15:30
Coffee Break
15:30 - 17:00 Ústní sdělení
15:30 - 16:15 Symposium
15:30 - 17:00 Ústní sdělení
15:30 - 17:00 Ústní sdělení
16:15 - 17:00

Předsednictví: Prof. MUDr. Peter Valkovič, PhD.,  MUDr. Jolana Marková, FEAN

Migréna, duševní zdraví: Co může přinést fremanezumab? MUDr. Tomáš Nežádal, Ph.D. 

Léčba anti-CGRP jako jedno z řešení MOH u pacientů s CM MUDr. Petra Migaľová 

Naše zkušenosti s kvartálním dávkováním fremanezumabu u frekventní epizodické migrény MUDr. Dana Čtrnáctá

Symposium
17:30 - 18:00 Ústní sdělení
17:30 - 18:00 Symposium
17:30 - 19:00 Ústní sdělení
17:30 - 19:00 Ústní sdělení
18:00 - 19:00

Panel: M. Baláž, R. Jech, K. Menšíková, Z. Košutzká, V. Haň, M. Grofik

Kazuistiky prezentují: L. Kunc, P. Havránková, O. Ulmanová.

Ústní sdělení
18:15 - 18:45 Symposium
20:00 - 23:00

Adresa: Na Brně 2136/4, Nový Hradec Králové

Gala večeře

Pátek

01.12.2023

07:45 - 10:00
Registrace firem a účastníků
08:00 - 10:00 Ústní sdělení
08:30 - 10:00 Ústní sdělení
08:30 - 10:00 Ústní sdělení
08:30 - 10:00 Ústní sdělení
10:00 - 10:30
Coffee Break
10:30 - 12:00 Ústní sdělení
10:30 - 12:00 Ústní sdělení
10:30 - 12:00

Zájemci o prezentaci zajímavých případů se hlásí doc. MUDr. Ireně Doležalové, Ph.D. (e-mail: irena.dolezalova@fnusa.cz).

Ústní sdělení
10:30 - 11:15 Symposium
11:30 - 11:45 Symposium
11:45 - 12:00

Adjuvantná liečba bolesti chrbta - MUDr. Milan Grofik, PhD (Neurologická klinika JLF UK a UN Martin)

12 + 3 min
Adjuvantná liečba bolesti chrbta
M. Grofik

Symposium
12:00 - 13:30
Oběd
12:00 - 12:55 Posterová sekce
12:00 - 12:55 Posterová sekce
12:00 - 12:55 Posterová sekce
12:00 - 13:30 Symposium
13:30 - 15:00 Ústní sdělení
13:30 - 15:00 Ústní sdělení
13:30 - 14:00

12 + 3 min JAK DEFINOVAT PACIENTY S TĚŽKOU FORMOU GENERALIZOVANÉ MG – SOUČASNÝ POHLED
M. Týblová

12 + 3 min INOVATIVNÍ TERAPIE GENERALIZOVANÉ FORMY MG – NAŠE ZKUŠENOSTI Z FN BRNO
S. Voháňka

Symposium
13:30 - 15:00 Ústní sdělení
14:00 - 14:45

12 + 3 min AKUTNÍ PORFYRIE – CO JE DOBRÉ VĚDĚT
P. Hříbek

12 + 3 min AKUTNÍ INTERMITENTNÍ PORFYRIE – LÉČITELNÉ ONEMOCNĚNÍ S ČASTOU NEUROLOGICKOU MANIFESTACÍ
E. Vlčková

12 + 3 min DEDIČNÁ TRANSTYRETÍNOVÁ AMYLOIDÓZA S POLYNEUROPATIOU V KLINICKEJ PRAXI 
J. Veverka

Symposium
14:45 - 15:00 Symposium
15:00 - 15:30
Coffee Break
15:30 - 17:00
Ústní sdělení
17:00 - 17:15
Ústní sdělení
18:00 - 20:00
Registrace firem