This site uses cookies. By continuing to use this site you agree to our use of cookies in accordance with our Cookie Policy, Close

XVI. KONGRES ČESKÉ SPOLEČNOSTI INTENZIVNÍ MEDICÍNY

18. - 20. června 2023, Hotel Galant, Mikulov


menu

Připravujeme, zatím si jen udělejte prostor ve svém kalendáři...

 

Hlavní témata:

Monitorování a podpora hemodynamiky

Fyziologické základy intenzivní péče 

Zajišťování dýchacích cest v intenzívní péči  

Praktický kurz zavádění dlouhodobých cévních vstupů (pro lékaře i sestry)

Náhrada funkce ledvin pro intenzivisty  / Náhrada funkce ledvin pro sestry intenzívní péče 

Sepse a infekce 

Základy ECMO

Praktický kurz etiky a komunikace 

Praktický kurz umělé plicní ventilace 

Základy ultrazvuku v intenzívní péči hands on

Přípravný kurz pokročilé echokardiografie EDEC 

Sdílejte