This site uses cookies. By continuing to use this site you agree to our use of cookies in accordance with our Cookie Policy, Close

XVI. KONGRES ČESKÉ SPOLEČNOSTI INTENZIVNÍ MEDICÍNY

18. - 20. června 2023, Hotel Galant, Mikulov


menu

Záštita

Česká společnost intenzivní medicíny

Pořadatelé

MH Consulting s.r.o.

Prezident kongresu

Doc. MUDr. Martin Balík, Ph.D.

Předseda programového výboru

Doc. MUDr. František Duška, PhD.

Programový výbor

Prof. MUDr. Martin Matějovič, Ph.D.
Doc. MUDr. Martin Balík, Ph.D.
Prof. MUDr. Jan Bělohlávek, PhD.
Prof. MUDr. Jan Beneš, PhD.
Prof. MUDr. Vladimír Cerný, PhD.
Doc. MUDr. František Duška, PhD.
Doc. MUDr. Pavel Dostál, PhD.
Doc. MUDr. Tomáš Gabrhelík, PhD.
Doc. MUDr. Vladimír Koblížek, PhD.
MUDr. Martina Klincová
MUDr. Jan Maňák, PhD.
MUDr. Kateřina Rusinová, PhD.

Organizační výbor

Doc. MUDr. Martin Balík, Ph.D.
Doc. MUDr. František Duška, PhD.
Prof. MUDr. Martin Matějovič, Ph.D.
MUDr. Martina Klincová

Organizátor

MH Consulting s.r.o.
Narcisová 2850
10600 Praha 10
martin.horna@mhconsulting.cz
www.mhconsulting.cz