This site uses cookies. By continuing to use this site you agree to our use of cookies in accordance with our Cookie Policy, Close

XVI. KONGRES ČESKÉ SPOLEČNOSTI INTENZIVNÍ MEDICÍNY

18. - 20. června 2023, Hotel Galant, Mikulov


menu

Registrační poplatky

Registrační poplatky Časný poplatek
do 18. 4. 2023
Pozdní poplatek
od 19. 4. 2023
Na místě
Lékař - člen ČSIM 3.590,- Kč

3.790,- Kč

3.990,- Kč

Lékař - nečlen ČSIM

3.890,- Kč

4.090,- Kč

4.290,- Kč

Střední zdravotní personál

2.990,- Kč

3.190,- Kč

3.390,- Kč

Student LF/medik*

0,- Kč

0,- Kč

0,- Kč

* Bez nároku na stravování. Studenti budou při on-line registraci požádáni o vložení potvrzení o prezenčním studiu. 

 

Účastnický poplatek pokrývá:

  • vstup na odborný program 

  • vstup na 1 workshop zdarma

  • vstup na výstavu

  • vstup na posterovou sekci

  • občerstvení v průběhu akce (s výjimkou extra hrazených)

  • kongresové materiály 

  • potvrzení o účasti

 

Způsob platby: 

Účastnický poplatek, ubytování a ostatní objednané služby uhraďte najednou bankovním převodem, kartou nebo poštovní poukázkou - veškeré náležitosti platby (tj. termín úhrady, číslo bankovního účtu, variabilní symbol, celkovou částku) získáte během registrace. 

 

Stornopodmínky:

Veškeré Vámi objednané služby jsou považovány za závazně objednané. Bezplatné stornování Vaší objednávky bude možné nejpozději do 22. 4. 2023. Při zrušení účasti po tomto termínu, z jakékoliv příčiny, již nelze platby vracet a neuhrazené pohledávky budou vymáhány.

 

Upozornění ohledně objednaného ubytování: Pandemická opatření se nemusí vždy vztahovat na omezení provozu ubytovacích kapacit. Ubytování na konferenci je vždy poskytováno třetí stranou, která má vlastní stornopodmínky. Není-li v dotčeném čase výslovně zákonem stanoveno jinak, smlouvy na ubytování zůstávají v platnosti např. i v případě, kdy pořádání hromadných akcí je regulováno. Proto, v případě pandemických opatření, kdy není možné akci uskutečnit v plánovaném rozsahu fyzicky, není možné požadovat navrácení plateb za objednané ubytování či požadovat přesun rezervace. Stornopodmínky zůstávají v platnosti dle smlouvy.

U samoplátců bude objednané ubytování k dispozici dle objednávky a storno lze uplatnit pouze do termínu uvedeného ve stornopodmínkách akce. Ubytování hrazené sponzorem není možné při zrušení konference či přesunu do virtuální podoby využít a stornopodmínky zůstávají v platnosti.