This site uses cookies. By continuing to use this site you agree to our use of cookies in accordance with our Cookie Policy, Close

DNY GYNEKOLOGICKÉ PATOLOGIE

1. - 2. února 2024, Ústav patologie 1. LF UK a VFN v Praze, Studničkova 2


menu

Termín pro vkládání příspěvků byl ukončen

Přihlášky k aktivní účasti

Pokud plánujete mít poster, Vaše příspěvky vložte prostřednictvím on-line formuláře, nejpozději do 1. 1. 2024. Termín nebude již dále prodlužován. Včasné dodání je podmínkou přijetí posteru. Vědecký výbor si vyhrazuje právo vyřadit příspěvky, které nebudou formálně či obsahově odpovídat. 

 

Povinná registrace

Každý prezentující autor se musí zaregistrovat stejně jako běžní účastníci, prostřednictvím registračního online formuláře na těchto stránkách a to nejpozději po obdržení informace o přijetí příspěvku. Bez řádné registrace a úhrady patřičných registračních poplatků nebude příspěvek publikován a bude bez dalšího upozornění z programu vyřazen.


Instrukce pro posterovou prezentaci

• Maximální rozměr posteru: 180 cm (výška) x 90cm (šířka).

• Panel je magnetický/potažený textilní plochou.
• Upevňovací magnety/špendlíky budou k dispozici v prostorách posterové sekce.
• Posterové nástěnky budou očíslovány organizátory a číslo Vašeho posteru naleznete v programu.
• Postery, které nebudou demontovány do konce akce, budou odstraněny a skartovány. Organizátoři nepřejímají zodpovědnost za ztrátu či poškození prezentovaných posterů.