This site uses cookies. By continuing to use this site you agree to our use of cookies in accordance with our Cookie Policy, Close

DNY GYNEKOLOGICKÉ PATOLOGIE

1. - 2. února 2024, Ústav patologie 1. LF UK a VFN v Praze, Studničkova 2


menu

PLATBY A TERMÍNY

Registrační poplatek: 3.400,-Kč

Způsob platby: 

Účastnický poplatek a ubytování uhraďte najednou bankovním převodem nebo poštovní poukázkou - veškeré náležitosti platby (tj. termín úhrady, číslo bankovního účtu, variabilní symbol, celkovou částku) získáte během registrace. 

 

Stornopodmínky:

Veškeré Vámi objednané služby jsou považovány za závazně objednané. Bezplatné stornování Vaší objednávky bude možné nejpozději do 10. 1. 2024. Při zrušení účasti po tomto termínu, z jakékoliv příčiny, již nelze platby vracet.