This site uses cookies. By continuing to use this site you agree to our use of cookies in accordance with our Cookie Policy, Close

DNY GYNEKOLOGICKÉ PATOLOGIE

1. - 2. února 2024, Ústav patologie 1. LF UK a VFN v Praze, Studničkova 2


menu

Vážené kolegyně a kolegové,

přijměte, prosím, pozvánku na 4. dny gynekologické patologie, které budeme pořádat ve dnech 1. - 2. února 2024. Hlavní náplní akce tentokrát bude problematika patologie dělohy, se zaměřením na nádory děložního těla a děložního hrdla. V rámci problematiky patologie děložního těla bude diskutována i oblast molekulární a prediktivní patologie. Témata z této oblasti zahrnují zejména stanovení molekulárního subtypu karcinomu endometria, význam testování mikrosatelitové instability a hodnocení rekurentních molekulárních aberací při klasifikaci mezenchymálních nádorů dělohy. Podrobněji bude rozebrána intenzivně se rozvíjející problematika non-leiomyocelulárních mezenchymálních nádorů dělohy a mimo jiné bude diskutován význam morfologické diagnostiky karcinomu endometria v kontextu stávající klasifikace založené na molekulární typizaci.

Všichni účastníci akce obdrží stejně jako v letošním roce barevný výtisk všech prezentací, který bude kompletní včetně mikroskopických preparátů.

Součástí akce bude i sklíčkový seminář zaměřený na zajímavé gynekopatologické případy, který bude pořádaný ve spolupráci s pracovišti patologie 3. LF UK, ale budou na něm prezentovat případy i kolegové i z dalších pracovišť.

Změny oproti minulým ročníkům jsou v tom, že akce je zkrácena ze 2,5 dne na 2 dny a součástí nebude praktický seminář se živou projekcí kazuistických případů.

Možnost aktivní účasti je formou přihlášení posteru.

Zajištěna bude společná večeře ve čt 1. 2. 2024 již tradičně v restauraci Potrefená husa a občerstvení po celou dobu konání kurzu.

Akce je pod odbornou záštitou 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, bude ohodnocena kredity ČLK a je pořádána MH Consulting s.r.o. Akce bude probíhat v prostorách Ústavu patologie 1. LF UK a VFN v Praze.

 

S pozdravem,

Pavel Dundr

Kristýna Němejcová

Radoslav Matěj

Akce má charakter postgraduálního vzdělávání a je garantována ČLK jako akce kontinuálního vzdělávání. Bude ohodnocena 12ti kredity. Číslo akce: 114643.

Sdílejte