This site uses cookies. By continuing to use this site you agree to our use of cookies in accordance with our Cookie Policy, Close

46. ŠERCLOVY DNY A KAZUISTICKÝ SEMINÁŘ MS CENTER

10. - 11. října 2019, Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové


menu

PLATBY A TERMÍNY


Účastnické poplatky:

Pasivní účastník - lékař: 850,-Kč.

Pasivní účastník - střední zdravotní pesonál: 500,-Kč.

Aktivní účastník: 0,- Kč.


Účastnický poplatek pokrývá:

• Přístup do prostor s odborným programem

• Občerstvení v podobě coffee breaku, obědu a večeře

• Školící materiály


Způsob platby: 

Účastnický poplatek uhraďte bankovním převodem nebo poštovní poukázkou - veškeré náležitosti platby (tj. termín úhrady, číslo bankovního účtu, variabilní symbol, celkovou částku) získáte během registrace. 

 U mezinárodních plateb musí být všechny bankovní poplatky v plné výši uhrazeny účastníkem. Platba na místě v hotovosti není možná. 

Pokud za Vás hradí firma, uveďte prosím její název a jméno reprezentanta, který Vám sponzoring přislíbil, do kolonky "poznámka", kterou naleznete na konci online registračního formuláře.

Dbejte na správné vyplnění variabilních a specifických symbolů. Bez nich není možno platbu identifikovat! Do "ZPRÁVA PRO PŘÍJEMCE" též prosím uveďte jména účastníků, za něž je úhrada prováděna. 


Stornopodmínky:

Veškeré Vámi objednané služby jsou považovány za závazně objednané. Bezplatné stornování Vaší objednávky bude možné nejpozději do 20. 9. 2019. Při zrušení účasti po tomto termínu, z jakékoliv příčiny, již nelze platby vracet a neuhrazené pohledávky budou vymáhány.