This site uses cookies. By continuing to use this site you agree to our use of cookies in accordance with our Cookie Policy, Close

46. ŠERCLOVY DNY A KAZUISTICKÝ SEMINÁŘ MS CENTER

10. - 11. října 2019, Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové


menu

Odborný garant:

Neurologická klinika LF UK a FN Hradec Králové

FNHK   

Pořadatel:

MH Consulting s.r.o.

 

Záštita:

Univerzita Karlova

Lékařská fakulta UK HK