This site uses cookies. By continuing to use this site you agree to our use of cookies in accordance with our Cookie Policy, Close

7. KONGRES ČESKÉ GASTROENTEROLOGICKÉ SPOLEČNOSTI ČLS JEP

10. – 12. listopadu 2021, virtuální konference


menu

Vážené dámy a pánové, milí kolegové,

je pro mě velkou ctí, že Vás mohu jménem Výboru České gastroenterologické společnosti ČLS JEP srdečně pozvat na tradiční gastroenterologickou akci. 7. Kongres České gastroenterologické společnosti ČLS JEP  se bude konat ve dnech 10. - 12. 11. 2021 a představuje nejvýznamnější odbornou akci, která se v roce 2021 uskuteční v České republice. V současné době se celý svět potýká s pandemií koronavirové choroby COVID-19 a jejím dopadem nejen na běžný život, ale současně i na naši specializaci. Šíření epidemie není vůbec v současné době pod kontrolou, rychlost očkování neprobíhá podle vstupních představ, a tak nelze v žádném případě předpovědět úroveň epidemiologických opatření koncem roku. I když nám velmi chybí osobní kontakt, tak cítíme, že je nadále potřeba dalšího vzdělávání a výměny vědeckých informací, a proto Výbor České gastroenterologické společnosti definitivně rozhodl, že se kongres bude konat, nicméně kompletně v online formátu.

Logo kongresu spojuji s pohyblivou bustou Franze Kafky. Stejně tak, jako je tato mechanická socha v neustálém pohybu, tak i náš obor se nezadržitelně dynamicky rozvíjí, a proto je třeba znovu po čase iniciovat odborné setkání s možností podělit se o nejnovější poznatky z oblasti klinické a experimentální gastroenterologie, hepatologie a digestivní endoskopie. 

Vážené kolegyně a kolegové, milí gastroenterologové, pevně věřím, že tradičně vysoká odborná úroveň kongresu s prezentací nových poznatků bude pro všechny účastníky velkým přínosem v jejich klinické praxi. 
 
 

Upřímně se těším na online setkání s Vámi u příležitosti konání kongresu.

Akce má charakter postgraduálního vzdělávání, garantována ČLK. Počet kreditů: 18. Číslo akce: 102479.

MUDr. Jana Koželuhová, Ph.D.
Gastroenterologické a hepatologické oddělení, I. Interní klinika Fakultní nemocnice Plzeň
Prezidentka kongresu
Sdílejte