This site uses cookies. By continuing to use this site you agree to our use of cookies in accordance with our Cookie Policy, Close

7. KONGRES ČESKÉ GASTROENTEROLOGICKÉ SPOLEČNOSTI ČLS JEP

10. – 12. listopadu 2021, Praha, Clarion Congress Hotel Prague


menu

Vážené dámy a pánové, milí kolegové,

je pro mě velkou ctí, že Vás mohu jménem Výboru České gastroenterologické společnosti ČLS JEP srdečně pozvat na tradiční gastroenterologickou akci. 7. Kongres České gastroenterologické společnosti ČLS JEP se bude konat v Praze, ve dnech 10. - 12. 11. 2021 opět v konferenčních prostorách Clarion Congress Prague Hotelu a představuje nejvýznamnější odbornou akci, která se v roce 2021 uskuteční v České republice.

Logo kongresu spojuji s pohyblivou bustou Franze Kafky. Stejně tak, jako je tato mechanická socha v neustálém pohybu, tak i náš obor se nezadržitelně dynamicky rozvíjí, a proto je třeba znovu po čase iniciovat odborné setkání s možností podělit se o nejnovější poznatky z oblasti klinické a experimentální gastroenterologie, hepatologie a digestivní endoskopie. 

Nedílnou součástí Kongresu bude možnost kulturního a společenského vyžití, což Praha se svým jedinečným potenciálem pro pořádání významných akcí, jednoznačně splňuje.

Vážené kolegyně a kolegové, milí gastroenterologové, pevně věřím, že tradičně vysoká odborná úroveň kongresu s prezentací nových poznatků bude pro všechny účastníky velkým přínosem v jejich klinické praxi. 

Upřímně se těším na setkání s Vámi u příležitosti konání kongresu.

MUDr. Jana Koželuhová, Ph.D.
Gastroenterologické a hepatologické oddělení, i. Interní klinika Fakultní nemocnice Plzeň
Prezidentka kongresu
Sdílejte