This site uses cookies. By continuing to use this site you agree to our use of cookies in accordance with our Cookie Policy, Close

7. KONGRES ČESKÉ GASTROENTEROLOGICKÉ SPOLEČNOSTI ČLS JEP

10. – 12. listopadu 2021, virtuální konference


menu

Registrační poplatky

Registrační poplatky Časný poplatek
do 10. 9. 2021
Pozdní poplatek
od 11. 9. 2021
Lékař - člen ČGS/SGS 2.000,- Kč 2.500,- Kč
Lékař - nečlen ČGS/SGS 2.500,- Kč 2.800,- Kč
Mladý lékař do 36ti let věku 500,- Kč 800,- Kč
Střední zdravotní personál (člen ČAS) 500,- Kč 800,- Kč
Střední zdravotní personál (nečlen ČAS) 800,- Kč 1.000,- Kč
Student LF*  0,- Kč 0,- Kč
Zvaný aktivní účastník 0,- Kč 0,- Kč
Člen výboru/revizní komise ČGS/SGS 0,- Kč 0,- Kč
Čestný člen ČGS/SGS 0,- Kč 0,- Kč

* Studenti budou při on-line registraci požádáni o vložení potvrzení o prezenčním studiu.

Poplatek pokrývá:

  • vstup na odborný program 

  • vstup na expozici vystavovatelů

  • vstup na posterovou sekci

  • potvrzení o účasti

 

Způsob platby

Účastnický poplatek uhraďte najednou bankovním převodem, kartou, nebo poštovní poukázkou - veškeré náležitosti platby (tj. termín úhrady, číslo bankovního účtu, variabilní symbol, celkovou částku) získáte během registrace. 
 

Stornopodmínky

Veškeré Vámi objednané služby jsou považovány za závazně objednané. Bezplatné stornování Vaší objednávky bude možné nejpozději do 16. 9. 2021. Při zrušení účasti po tomto termínu, z jakékoliv příčiny, již nelze platby vracet a neuhrazené pohledávky budou vymáhány.