This site uses cookies. By continuing to use this site you agree to our use of cookies in accordance with our Cookie Policy, Close

67. ČESKÝ A SLOVENSKÝ SJEZD KLINICKÉ NEUROFYZIOLOGIE

21. - 22. října 2021, Don Giovanni Hotel Prague, Praha


menu

Milé kolegyně, milí kolegové, přátelé,

srdečně Vás zveme na již 67. SPOLEČNÝ SJEZD ČESKÉ A SLOVENSKÉ SPOLEČNOSTI PRO KLINICKOU NEUROFYZIOLOGII, který se bude konat v Praze. 

Hlavní témata

Klinická neurofyziologie v 21. století – quo vadis?
Neurofyziologický výzkum a mapování mozku
Role klinické neurofyziologie v diagnostice a léčbě vzácných neurologických onemocnění

Další tématické skupiny

Elektroencefalografie a epileptologie
Elektromyografie, zobrazení a léčba u neuromuskulárních chorob
Spasticita a botulotoxin
Movement disorders – neurofyziologie motorických a somatosenzitivních poruch
Neurodegenerace a autonomní dysfunkce
Neurofyziologie vyšších mozkových činností
Intraoperační neurofyziologie
Posterová sekce

Školy – garant Prof. MUDr. Robert Jech, Ph.D.

(popis jednotlivých kurzů naleznete v záložce program a rozkliknutí patřičného bloku)

Sekce HUBRAM - funkční zobrazování 
Neurosonologie periferních nervů
Neurosonologie svalů horní a dolní končetiny
Elektromyografie – kondukční studie
Elektromyografie – jehlová EMG
Intraoperační  neurofyziologie
Transkraniální stimulace mozku - TMS a TES         
Evokované potenciály – SEP, MEP
Evokované potenciály – VEP, BAEP
Elektroencefalografie – fenomenologie EEG křivky
Elektro-klinicko-anatomická korelace v EEG

 
Doufáme, že naše pozvání příjmete a těšíme se na shledání s Vámi v Praze.

Prof. MUDr. Petr Marusič, Ph.D. a MUDr. Radim Mazanec, Ph.D.

 
Akce má charakter postgraduálního vzdělávání a je garantována ČLK jako akce kontinuálního vzdělávání. Akce bude ohodnocena 12ti kredity. Číslo akce: 103924.

Sdílejte