This site uses cookies. By continuing to use this site you agree to our use of cookies in accordance with our Cookie Policy, Close

67. ČESKÝ A SLOVENSKÝ SJEZD KLINICKÉ NEUROFYZIOLOGIE

21. - 22. října 2021, Don Giovanni Hotel Prague, Praha


menu

Záštita:

Česká společnost pro klinickou neurofyziologii ČLS JEP - www.neurofyziologie.cz
Česká společnost biomedicínského inženýrství a lékařské informatiky ČLS JEP - www.sbmili.cz
Sekce pro mapování mozku HuBraM

 

Předsedové sjezdu

Prof. MUDr. Petr Marusič, Ph.D.
MUDr. Radim Mazanec, Ph.D.

 

Organizační výbor sjezdu

Prof. MUDr. Petr Marusič, Ph.D.
MUDr. Radim Mazanec, Ph.D.
Prof. MUDr. Robert Jech, Ph.D.
MUDr. Jiří Keller, Ph.D.
MUDr. Svatopluk Ostrý, Ph.D.
Mgr. Petr Zlonický, DiS.

 

Vědecký a programový výbor

Prof. MUDr. Petr Marusič, Ph.D.
MUDr. Radim Mazanec, Ph.D.
Prof. MUDr. Robert Jech, Ph.D.
MUDr. Jiří Keller, Ph.D.
MUDr. Svatopluk Ostrý, Ph.D.
Mgr. Petr Zlonický, DiS.
Prof. MUDr. Milan Brázdil, Ph.D.
Doc. MUDr. Edvard Ehler, CSc.
Ing. Mgr. Jaroslav Hlinka, Ph.D.
Prof. MUDr. Petr Hluštík, Ph.D.
Doc. Ing. Jan Kremláček, Ph.D.
Ing. Michal Mikl, Ph.D.
Prof. MUDr. Irena Rektorová, Ph.D.
Prof. MUDr. Ivana Štětkářová, CSc.
MUDr. Jana Zárubová

 

Pořadatel

MH Consulting s.r.o.