This site uses cookies. By continuing to use this site you agree to our use of cookies in accordance with our Cookie Policy, Close

50. ČESKÝ A SLOVENSKÝ CEREBROVASKULÁRNÍ KONGRES

22. - 24. června 2022, Hotel Galant, Mikulov


menu

Milé kolegyně, milí kolegové, přátelé

srdečně Vás zveme na jubilejní 50. Český a slovenský cerebrovaskulární kongres, který je nejvýznamnější pořádanou akcí v oblasti cévní neurologie v České republice a na Slovensku. Náš kongres je také celosvětově nejdéle pořádaným cerebrovaskulárním kongresem na světě. Letos se kongres uskuteční ve dnech 22. – 24. června 2022 v hotelu Galant v Mikulově.

Program kongresu sleduje aktuální i kontroverzní témata v cévní neurologii. Jaké jsou zkušenosti s organizací léčby akutní CMP v našich zemích? Jak mohou pacientské registry pomoci zlepšit kvalitu péče?  Pomůže simulační medicína připravit lépe mladé lékaře pro iktová centra? A jak se mohu zapojit do výzkumných projektů? Máte další otázky? Přijeďte diskutovat se svými kolegyněmi a kolegy. A hlavně neváhejte nám představit své vlastní výzkumné, klinické a vzdělávací aktivity formou přihlášených příspěvků.

V rámci kongresu pro vás již nyní připravujeme mnoho bloků zajímavých přednášek a také několik prakticky zaměřených workshopů. Můžete se těšit na celou řadu aktuálních témat týkající se epidemiologie cévních onemocnění mozku, příčin iktu a rizikových faktorů vzniku iktu, přednemocničního managementu, diagnostiky vč. novinek v zobrazování, rekanalizačníterapie, primární a sekundární prevence. Budou také prezentována a diskutována důležitá mezioborová témata týkající se endovaskulární terapie, chirurgické léčby, vztahu mezi nemocemi srdce a cévními mozkovými příhodami, rehabilitace, diagnostiky a léčby komplikací a následků cévních mozkových příhod. Nebude chybět problematika intenzivní péče a epidemie COVID-19. V neposlední řadě budou prezentovány aktuální výsledky z registrů kvality péče. Standardní formát akce doplní také několik prakticky zaměřených workshopů mimo jiné i na správné vkládání dat do registru RES-Q. Součástí kongresu bude také sesterská sekce s atraktivními bloky přednášek. Závěr bude tradičně patřit moderovanému setkání zástupců iktových a komplexních center.  

 

Doufáme, že Vás připravovaný program zaujal a budeme se těšit na setkání s Vámi v červnu v Mikulově. 

doc. MUDr. Aleš Tomek, Ph.D., FESO

prof. MUDr. Daniel Šaňák, Ph.D., FESO

prof. MUDr. Roman Herzig, Ph.D., FESO, FEAN 

Za Cerebrovaskulární sekci ČNS

 

Akce má charakter postgraduálního vzdělávání a je garantována ČLK jako akce kontinuálního vzdělávání - účastníci obdrží certifikát o účasti. Číslo akce: 107092 . Počet kreditů: 18.

Akce je zařazena do systému celoživotního vzdělávání a garantována Českou asociací sester, číslo ČAS/276/2022.

Sdílejte