This site uses cookies. By continuing to use this site you agree to our use of cookies in accordance with our Cookie Policy, Close

50. ČESKÝ A SLOVENSKÝ CEREBROVASKULÁRNÍ KONGRES

22. - 24. června 2022, Hotel Galant, Mikulov


menu

Záštita

Cerebrovaskulární sekce České neurologické společnosti ČLS JEP

Cerebrovaskulárna sekcia Slovenskej neurologickej spoločnosti SLS

Česká neurologická společnost ČLS JEP

Slovenská neurologická spoločnosť SLS

Iktus o.p.s.

 

Pořadatel

MH Consulting s.r.o.

 

Prezident kongresu

doc. MUDr. Aleš Tomek, Ph.D., FESO

 

Předseda organizačního výboru

prof. MUDr. Daniel Šaňák, Ph.D., FESO

 

Předseda vědeckého výboru

prof. MUDr. Roman Herzig, Ph.D., FESO, FEAN

 

Vědecký a programový výbor

doc. MUDr. Michal Bar, Ph.D., FESO

prof. MUDr. Zuzana Gdovinová, PhD., FESO, FEAN

MUDr. Ján Kothaj

MUDr. Martin Kovář

MUDr. Georgi Krastev, PhD.

prof. MUDr. Egon Kurča, PhD., FESO

MUDr. Miroslav Mako

prof. MUDr. Robert Mikulík, Ph.D., FESO

MUDr. Jiří Neumann

doc. MUDr. Vladimír Nosáľ, PhD., FESO

MUDr. Andrea Petrovičová, PhD.

MUDr. Petra Reková

MUDr. Dagmar Součková

MUDr. Ondřej Škoda, Ph.D.

prof. MUDr. David Školoudík, Ph.D., FESO, FEAN

MUDr. Martin Šrámek

MUDr. Daniel Václavík, Ph.D.