This site uses cookies. By continuing to use this site you agree to our use of cookies in accordance with our Cookie Policy, Close

50. ČESKÝ A SLOVENSKÝ CEREBROVASKULÁRNÍ KONGRES

22. - 24. června 2022, Hotel Galant, Mikulov


menu
Registrační poplatky Časný poplatek
do 22.4.2022
Pozdní poplatek
od 23.4.2022
Lékař – člen CVS ČNS, CVS SNS 3500 Kč 4500 Kč
Lékař – nečlen CVS ČNS, CVS SNS 4300 Kč 5300 Kč
Lékař – člen CVS ČNS, CVS SNS do 35 let 2500 Kč 3500 Kč
Lékař – nečlen CVS ČNS, CVS SNS do 35 let 3300 Kč 4300 Kč
Sestry a další nelékaři 2500 Kč 3000 Kč
Student LF, doktorand v prezenčním studiu* 2000 Kč 2500 Kč
Zvaný aktivní účastník, čestný host a člen výboru 0 Kč 0 Kč

* Studenti budou při on-line registraci požádáni o vložení potvrzení o prezenčním studiu.

Účastnický poplatek pokrývá:

  • vstup na odborný program 
  • vstup na výstavu
  • vstup na posterovou sekci
  • občerstvení v průběhu sjezdu s výjimkou Společenského večera
  • kongresové materiály 
  • potvrzení o účasti

Vstupenka na společenský večer není zahrnuta v registračním poplatku a její cena je 350 Kč.

 

Způsob platby:

Účastnický poplatek, ubytování a ostatní objednané služby uhraďte najednou kartou, bankovním převodem nebo poštovní poukázkou - veškeré náležitosti platby (tj. termín úhrady, číslo bankovního účtu, variabilní symbol, celkovou částku) získáte během registrace. 
 

Stornopodmínky:

Veškeré Vámi objednané služby jsou považovány za závazně objednané. Bezplatné stornování Vaší objednávky bude možné nejpozději do 30. 4. 2022. Při zrušení účasti po tomto termínu, z jakékoliv příčiny, již nelze platby vracet a neuhrazené pohledávky budou vymáhány.