This site uses cookies. By continuing to use this site you agree to our use of cookies in accordance with our Cookie Policy, Close

18. ČESKO – SLOVENSKÝ PSYCHIATRICKÝ SJEZD

25. – 27. září 2019, Hotel International, Brno


menu

Termín pro vkládání příspěvků byl ukončen

Vložit abstrakt

Přihlášky k aktivní účasti

Vaše abstrakta vložte prostřednictvím on-line formuláře, nejpozději do 15. 6. 2019. Termín nebude již dále prodlužován. Včasné dodání abstrakt je podmínkou přijetí přednášky/posteru. Psychiatrická společnost ČLS JEP vyrozumí e-mailem autory a gestory o přijetí jejich příspěvku. Vědecký výbor 18. česko – slovenského psychiatrického sjezdu Psychiatrické společnosti ČLS JEP si vyhrazuje právo vyřadit příspěvky, které nebudou formálně či obsahově odpovídat.

› Máte-li zájem o zařazení příspěvku do soutěže "Cestovní Grant 2019", v on-line formuláři zvolte kategorii "Abstrakta k ceně výboru" a přiložte kromě abstrakt i Váš životopis. Pozor na dodržení kritérií soutěže, která jsou uvedena v záložce Granty a ceny.
› Nemáte-li zájem o zařazení příspěvku do soutěže "Cestovní Grant 2019", v on-line formuláři zvolte kategorii "Ústní sdělení".

 

Povinná registrace

Každý prezentující autor se musí zaregistrovat stejně jako běžní účastníci, prostřednictvím registračního online formuláře na těchto stránkách a to nejpozději po obdržení informace o přijetí příspěvku. Bez řádné registrace a úhrady patřičných registračních poplatků nebude příspěvek publikován a bude bez dalšího upozornění z programu vyřazen.


Zpracování abstrakt

• Využijte obvyklou strukturu: název přednášky, autoři, pracoviště, úvod, metodika, výsledky, závěry event. souhrn. Seznam použité literatury se neuvádí.
• Jazyk: čeština, angličtina nebo slovenština. Název příspěvku pouze čeština nebo angličtina.
• Rozsah: preferovaná délka je mezi 400 až 800 slovy. Abstrakt je omezen 1200 slovy.
• Nebude prováděna korektura, za obsahové a formální zpracování odpovídají autoři.

 

Zpracování odborné přednášky

• Upozorňujeme na nutnost uvedení potencionálního konfliktu zájmů a to prostřednictvím powerpointového snímku, který vložte do své prezentace. Ke stažení je zde.
• Délka volných sdělení 10 minut + 5 minut diskuze.
• Standardní prezentace v PowerPointu, projekce na dataprojektoru.
• Přenosové médium: USB disk.
 

Způsob nahrávání přednášek

• Přednášky se předávají technikovi v daném sále, kde má příspěvek zaznít.  Nahrávají se přímo do počítače, ze kterého se prezentuje.
• Paralelně s probíhajícím programem není tedy možné na tomto počítači přednášku dodatečně upravovat. Dostavte se tedy s dostatečným časovým předstihem, optimálně den předem, nejpozději před začátkem bloku, ve kterém je Vaše přednáška zařazena, aby bylo možno vyzkoušet její správné zobrazení a kompatibilitu případných videí.
• Moc prosíme o dodržování těchto pravidel. Jedná se jak o Váš komfort při samotném přednesu, tak o zajištění plynulého průběhu akce.
 

Instrukce pro posterovou prezentaci

• Maximální rozměr posteru: 70 cm (š) x 160 cm (v).

• Panel je magnetický/potažený textilní plochou.
• Upevňovací magnety/špendlíky budou k dispozici v prostorách posterové sekce.
• Posterové nástěnky budou očíslovány organizátory a číslo Vašeho posteru naleznete v programu.
• Postery, které nebudou demontovány do konce akce, budou odstraněny a skartovány. Organizátoři nepřejímají zodpovědnost za ztrátu či poškození prezentovaných posterů.