This site uses cookies. By continuing to use this site you agree to our use of cookies in accordance with our Cookie Policy, Close

18. ČESKO – SLOVENSKÝ PSYCHIATRICKÝ SJEZD

25. – 27. září 2019, Hotel International, Brno


menu

Záštita

Epa

Mgr. Adam Vojtěch - ministr zdravotnictví 

JUDr. Markéta Vaňková - primátorka města Brno

JUDr. Bohumil Šimka - hejtman Jihomoravského kraje

Pořadatel
Česká psychiatrická společnost z.s.

Ve spolupráci s 

Českou psychiatrickou společností ČLS JEP

Prezident sjezdu
prof. MUDr. Pavel Mohr, Ph.D.

Předseda organizačního výboru
prof. MUDr. Tomáš Kašpárek, Ph.D.

Předseda vědeckého výboru
doc. MUDr. Bc. Libor Ustohal, Ph.D.

Organizačný výbor ČR
prof. MUDr. Tomáš Kašpárek, Ph.D. - předseda
prof. MUDr. Pavel Mohr, CSc.
doc. MUDr. Martin Anders, Ph.D.
doc. MUDr. Bc. Libor Ustohal, Ph.D.
MUDr. Simona Papežová
MUDr. Pavel Trančík

Organizačný výbor SR
MUDr. Ľubomíra Izáková, PhD.
MUDr. Mária Králová, CSc.

Vědecký výbor ČR
MUDr. Bc. Libor Ustohal, Ph.D. - předseda
MUDr. Petra Uhlíková
MUDr. Juraj Rektor
MUDr. Pavel Theiner, Ph.D.
MUDr. Petr Možný

Vědecký výbor SR
MUDr. Dagmar Breznoščáková, PhD.
MUDr. Jozef Dragašek PhD.
MUDr. Michal Patarák

Sekretariát
MH Consulting s.r.o.