This site uses cookies. By continuing to use this site you agree to our use of cookies in accordance with our Cookie Policy, Close

18. ČESKO – SLOVENSKÝ PSYCHIATRICKÝ SJEZD

25. – 27. září 2019, Hotel International, Brno


menu

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolte mi, abych Vás co nejsrdečněji pozval na 18. česko-slovenský psychiatrický sjezd, který se tentokrát uskuteční v Brně, ve dnech 25. - 27. 9. 2019. Jeho ústřední motto „Po stopách česko-slovenské psychiatrie na cestě do budoucnosti" nabízí jak možnost k ohlédnutí do historie, za společnou cestou, tak i příležitost porovnat svoje současné zkušenosti a vize dalšího vývoje v psychiatrii.

Téma sjezdu navíc velmi dobře zapadá do období velkých výročí, loni jsme oslavili 100 let od vzniku společného státu Čechů a Slováků, v letošním roce konání sjezdu mimo jiné uplyne sto let od založení Univerzity Komenského v Bratislavě s lékařskou fakultou a bezprostředně po jeho ukončení, 29. září, to bude přesně 100 let od okamžiku, kdy byl vedením bratislavské Neuropsychiatrické kliniky pověřen profesor Zdeněk Mysliveček z Prahy. Těch styčných bodů najdeme i za poslední čtvrtstoletí, kdy oba národy jdou svojí vlastní samostatnou cestou, samozřejmě mnohem víc.

Pojďme si je tedy společně připomenout a přitom i nahlédnout do budoucnosti psychiatrie, na konferenci v Brně.

prof. MUDr. Pavel Mohr, Ph.D.
prezident sjezdu a předseda Psychiatrické společnosti ČLS JEP

 

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

história „súrodeneckého" vývoja českej a slovenskej psychiatrie je dlhodobo realitou. Nenarušilo ju ani rozdelenie našej spoločnej republiky. Tradícia organizácie spoločných česko-slovenských psychiatrických zjazdov sa tiež deje v tomto duchu. Svedčí o tom aj skutočnosť, že v súčasnosti sa pripravuje už 18. ročník podujatia. Aktuálna hlavná téma zjazdu je tiež vzájomne nás zbližujúca a nadväzujúca na spoločnú históriu. Verím, že sa organizačnému tímu podarí zostaviť pestrý a zaujímavý program, ktorý pritiahne záujem psychiatrov a ďalších odborníkov v oblasti duševného zdravia z obidvoch republík, pretože sa navzájom máme čím obohatiť a na báze odborného dialógu rozvinúť bližšiu spoluprácu.

MUDr. Ľubomíra Izáková, PhD.
prezident Slovenskej psychiatrickej spoločnosti SLS

 

Certifikát o účasti naleznete (ke stažení či tisku) ve Vašem profilu na stránkách www.mhconsulting.cz. Podmínkou je vyplnění krátkého dotazníku, který Vám bude zaslán na Váš email po skončení sjezdu. 

Akce má charakter postgraduálního vzdělávání a je garantována ČLK ve spolupráci s ČLS JEP jako akce kontinuálního vzdělávání. Akce je ohodnocena 17ti kredity. Číslo akce: 57334. Číslo akreditace: 0004/16/2006. 

AKP ČR pobočka Praha a Střední Čechy posoudila vámi pořádanou vzdělávací akci a doporučila ji klinickým psychologům pro jejich profesní rozvoj. Číslo akce: AKPČR/PHA/OK/134/2019, Bodové hodnocení na základě Předpisu o celoživotním vzdělávání klinických psychologů: 8.

 

Sdílejte