This site uses cookies. By continuing to use this site you agree to our use of cookies in accordance with our Cookie Policy, Close

18. ČESKO – SLOVENSKÝ PSYCHIATRICKÝ SJEZD

25. – 27. září 2019, Hotel International, Brno


menu

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolte mi, abych Vás co nejsrdečněji pozval na 18. česko-slovenský psychiatrický sjezd, který se tentokrát uskuteční v Brně, ve dnech 25. - 27. 9. 2019. Jeho ústřední motto „Po stopách česko-slovenské psychiatrie na cestě do budoucnosti" nabízí jak možnost k ohlédnutí do historie, za společnou cestou, tak i příležitost porovnat svoje současné zkušenosti a vize dalšího vývoje v psychiatrii.

Téma sjezdu navíc velmi dobře zapadá do období velkých výročí, loni jsme oslavili 100 let od vzniku společného státu Čechů a Slováků, v letošním roce konání sjezdu mimo jiné uplyne sto let od založení Univerzity Komenského v Bratislavě s lékařskou fakultou a bezprostředně po jeho ukončení, 29. září, to bude přesně 100 let od okamžiku, kdy byl vedením bratislavské Neuropsychiatrické kliniky pověřen profesor Zdeněk Mysliveček z Prahy. Těch styčných bodů najdeme i za poslední čtvrtstoletí, kdy oba národy jdou svojí vlastní samostatnou cestou, samozřejmě mnohem víc.

Pojďme si je tedy společně připomenout a přitom i nahlédnout do budoucnosti psychiatrie, na konferenci v Brně.

prof. MUDr. Pavel Mohr, Ph.D.
prezident sjezdu a předseda Psychiatrické společnosti ČLS JEP

 

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

história „súrodeneckého" vývoja českej a slovenskej psychiatrie je dlhodobo realitou. Nenarušilo ju ani rozdelenie našej spoločnej republiky. Tradícia organizácie spoločných česko-slovenských psychiatrických zjazdov sa tiež deje v tomto duchu. Svedčí o tom aj skutočnosť, že v súčasnosti sa pripravuje už 18. ročník podujatia. Aktuálna hlavná téma zjazdu je tiež vzájomne nás zbližujúca a nadväzujúca na spoločnú históriu. Verím, že sa organizačnému tímu podarí zostaviť pestrý a zaujímavý program, ktorý pritiahne záujem psychiatrov a ďalších odborníkov v oblasti duševného zdravia z obidvoch republík, pretože sa navzájom máme čím obohatiť a na báze odborného dialógu rozvinúť bližšiu spoluprácu.

MUDr. Ľubomíra Izáková, PhD.
prezident Slovenskej psychiatrickej spoločnosti SLS

 

Sdílejte