This site uses cookies. By continuing to use this site you agree to our use of cookies in accordance with our Cookie Policy, Close

18. ČESKO – SLOVENSKÝ PSYCHIATRICKÝ SJEZD

25. – 27. září 2019, Hotel International, Brno


menu

VÝBOR PS ČLS JEP VYPISUJE CENU VÝBORU PSYCHIATRICKÉ SPOLEČNOSTI PRO MLADÉ PSYCHIATRY - CESTOVNÍ GRANT

Jedná se o cestovní grant ve výši do 60 000 Kč na pokrytí nákladů účasti na odborných stážích na uznávaných pracovištích v Evropě, případně v USA nebo Kanadě nebo mezinárodně uznávaných zahraničních konferencích pořádaných následujícími odbornými  asociacemi či společnostmi: ECNP, EPA, WPA, CINP, APA, WFSBP, popř. konference IACAPAP 2019. Cena je určena pro členy Psychiatrické společnosti ČLS JEP ve věku do 40 let. Poslední den podání přihlášky: 31. 5. 2019.

Kritéria pro přihlášení
1. Člen PS alespoň jeden rok před datem zahájení konference.
2. Při zahájení konference nedosaženo věku 40 let.
3. Doložená aktivní znalost anglického jazyka.
4. Profesionální CV.
5. Anotace plánované přednášky.

Vlastní soutěž
Přednesení přednášky s originálními daty na 18. sjezdu PS ČLS JEP. Doba trvání přednášky je obvykle 20 minut s následnou diskuzí. O případných změnách bude kandidát včas výborem Psychiatrické společnosti informován. Výsledky budou vyhlášeny po sympoziu Ceny výboru na 18. Sjezdu Psychiatrické společnosti ČLS JEP v Brně. 
Podrobná pravidla a informace najdete zde.


Ceny a granty - termíny odeslání přihlášek nebo prací:

› do 15. 4. 2019 - Kuffnerova cena - příspěvky zasílejte poštou na sekretariát PS ČLS JEP
› do 30. 4. 2019 - Novinářská cena - Příspěvky přihlašujte na odkazu


PODPORA ČLENŮ SEKCE MLADÝCH PSYCHIATRŮ S AKTIVNÍ ÚČASTÍ

Grant 1 500,- ve formě DPP za přednášku nebo poster.

Podmínky grantu:
› Věk do 40 let 
› Člen sekce mladých psychiatrů PS ČLS JEP
› Aktivní účast přednáška/poster (akceptovaná programovým výborem)