This site uses cookies. By continuing to use this site you agree to our use of cookies in accordance with our Cookie Policy, Close

XIV. SJEZD PSYCHIATRICKÉ SPOLEČNOSTI ČLS JEP

15. - 18. června 2022, Hotel Galant, Mikulov


menu

VÝBOR PS ČLS JEP VYPISUJE CENU VÝBORU PSYCHIATRICKÉ SPOLEČNOSTI PRO MLADÉ PSYCHIATRY - CESTOVNÍ GRANT

Laureát obdrží cestovní grant v maximální výši 60.000 Kč, jehož účelem je podpora aktivních účastí (ústní sdělení, poster, vedení workshopu) na domácích nebo zahraničních odborných akcích schválených výborem PS, které se uskuteční v následujících dvou letech. Cena se uděluje jednou ročně, buď během výročního sjezdu PS, anebo jiné odborné akce pořádané PS.

Cena je určena pro členy Psychiatrické společnosti ČLS JEP ve věku do 40 let. 

Poslední den podání přihlášky: 6. 3. 2022.

Kritéria pro přihlášení
1. Člen PS alespoň jeden rok před datem zahájení konference.
2. Při zahájení konference nedosaženo věku 40 let.
3. Doložená aktivní znalost anglického jazyka.
4. Profesionální CV.
5. Anotace plánované přednášky.

Vlastní soutěž
Přednesení přednášky s originálními daty na akci "XIV. SJEZD PSYCHIATRICKÉ SPOLEČNOSTI ČLS JEP". Doba trvání přednášky je obvykle 20 minut s následnou diskuzí. O případných změnách bude kandidát včas výborem Psychiatrické společnosti informován. Výsledky budou vyhlášeny během akce v Mikulově. 

Přehled ročníků a pravidla - https://www.psychiatrie.cz/spolecnost-ceny-a-granty/cena-vyboru-ps


PODPORA ČLENŮ SEKCE MLADÝCH PSYCHIATRŮ S AKTIVNÍ ÚČASTÍ

Grant 1 500,- ve formě DPP za přednášku nebo poster. Zájemce o tuto podporu prosíme o zaslání emailu s údaji na dohodu o provedení práce (jméno, mobil, adresa trvl. bydliště, rodné číslo a číslo bankovního účtu) na  email sekretariat@psychiatrie.cz.  

Podmínky grantu:
› Věk do 40 let 
› Člen sekce mladých psychiatrů PS ČLS JEP
› Aktivní účast přednáška/poster (akceptovaná programovým výborem) 

 

HEVEROCHOVA MEDAILE

Heverochova medaile je udělována členům společnosti za dosavadní práce v oboru psychiatrie a dlouholetého členství v Psychiatrické společnosti ČLS JEP. 
Výbor Psychiatrické společnosti ČLS JEP uděluje tuto medaili vybraným členům k jejich významnému životnímu jubileu.
Kritérium je minimálně 70 let a 20 let členství ve společnosti.
Laureáti 2021 - https://www.psychiatrie.cz/spolecnost-ceny-a-granty/heverochova-medaile

 

KUFFNEROVA CENA

Je uděleno 50 000 Kč za nejlepší knižní publikaci s psychiatrickou tématikou vydanou tiskem v daném roce (rozhoduje rok uvedený v publikaci). Autor je občan ČR a nemusí být členem PS. Práce posoudí Rada KC (RKC) složená ze všech bývalých předsedů PS.

Přihláška, přehled ročníků a pravidla - https://www.psychiatrie.cz/spolecnost-ceny-a-granty/kuffnerova-cena 

Poslední den podání přihlášky: 15. 4. 2022.

Cena byla podpořena společností

 

YOUNG AUTHOR AWARD 2022

Psychiatrická společnost ČLS JEP ve spolupráci a za laskavé podpory společnosti Angelini Pharma Česká republika s.r.o. vyhlásila Soutěž o nejkvalitnější mezinárodní publikaci v oboru psychiatrie publikovanou v roce 2021.

1. místo – příspěvek na účast na kongresu ECNP 2022 ve výši 40.000 Kč

2. místo – poukaz na nákup odborné literatury dle vlastního výběru v hodnotě 10.000 Kč

3. místo – poukaz na nákup odborné literatury dle vlastního výběru v hodnotě 5.000 Kč

Přihláška, přehled ročníků a pravidla - https://www.psychiatrie.cz/spolecnost-ceny-a-granty/young-author-award 

Poslední den podání přihlášky: 15. 4. 2022.


Cena byla podpořena společností

 

NOVINÁŘSKÁ CENA

Psychiatrická společnost ČLS JEP vypsala Novinářskou cenu za nejlepší novinářský počin podporující psychiatrickou problematiku v roce 2021 za publicistický, reportážní či naučný článek, ev. filmový document publikovaný v období 01–12/2021, který představuje významný příspěvek k

•    porozumění duševním onemocněním
•    zlepšení postavení duševně nemocných
•    destigmatizaci psychiatrie a jejích pacientů

Přehled ročníků a pravidla: https://www.psychiatrie.cz/spolecnost-ceny-a-granty/novinarska-cena

Poslední den podání přihlášky: 15. 4. 2022.