This site uses cookies. By continuing to use this site you agree to our use of cookies in accordance with our Cookie Policy, Close

XIV. SJEZD PSYCHIATRICKÉ SPOLEČNOSTI ČLS JEP

15. - 18. června 2022, Hotel Galant, Mikulov


menu
Rozbalit všechny bloky?
Zobrazit informace pro vystavovatele

Úterý

14.06.2022

15:00 - 23:00
Registrace firem

Středa

15.06.2022

06:00 - 14:00
Registrace firem
14:00 - 18:00
Registrace firem a účastníků
14:00 - 19:00
Registrace firem
16:00 - 16:15
Ústní sdělení
16:25 - 17:55 Ústní sdělení
16:25 - 17:55 Ústní sdělení
16:25 - 17:55 Ústní sdělení
17:55 - 18:10
Coffee Break
18:10 - 18:55 Hlavní sdělení
20:00 - 23:00
Večeře

Čtvrtek

16.06.2022

08:00 - 18:00
Registrace firem a účastníků
09:00 - 10:30 Workshop
09:00 - 18:00
Registrace firem
09:00 - 10:30 Ústní sdělení
09:00 - 10:30 Ústní sdělení
09:00 - 10:30 Ústní sdělení
10:30 - 11:00
Coffee Break
11:00 - 12:30 Ústní sdělení
11:00 - 12:30 Ústní sdělení
11:00 - 12:30 Ústní sdělení
12:30 - 14:55
Oběd
12:35 - 13:05 Symposium
12:35 - 13:35 Symposium
13:40 - 14:50 Symposium
13:45 - 14:45
Setkání
14:55 - 16:25
 • Petr Šonka: Co by si praktičtí lékaři přáli od psychiatrů?
 • Martin Anders: Co by si psychiatři přáli od praktických lékařů?
 • Témata:
 • odraz reformy psychiatrické péče v primární péči
 • reflexe činnosti ambulancí s rozšířenou péčí a CDZ
 • psychiatrická dispenzární péče
 • propojený systém péče o depresivní a úzkostné pacienty
 • vzájemné předávání informací a lékařských zpráv
 • aktuální novinky v podmínkách péče o pacienty trpící demencemi (dopad uvolnění preskripce kognitiv, centra vysoce specializované péče o pacienta trpící AD, postřehy a potřeby pl)
 • zkušenosti ze sdílení praxí (možná cesta i pro psychiatrické ambulance?)
Diskuzní sympozium Psychiatrické společnosti ČLS JEP a Sdružení praktických lékařů České Republiky
Anders M., Šonka P., Hollý M., Soukupová J.

Panel
14:55 - 16:25 Ústní sdělení
14:55 - 16:25 Ústní sdělení
16:25 - 16:55
Coffee Break
16:55 - 18:25 Ústní sdělení
16:55 - 18:25
 • Hollý M., Papežová S., Mička P. - Souhrn reformy - úvod a souhrn reformy
 • Soukupová J. - Výstupy reformy v datech ÚZIS
 • Mrázek J. - Financování psychiatrické péče
 • Michálek J. - Tranfsormace psychiatrické péče
   
 • V diskusi: J.Michálek, I. Svobodová K. Laurenčíková Šimáčková, J. Soukupová, M. Hollý, S. Papežová, J. Mrázek, I. Duškov, J. Bodnár
Souhrn reformy psychiatrické péče - panelová diskuse
Papežová S., Hollý M., Mička P., Šimáčková Laurenčíková K., Duškov I., Soukupová J., Mrázek J., Michálek J., Bodnár J.

Ústní sdělení
16:55 - 18:25 Ústní sdělení
18:40 - 19:25 Hlavní sdělení

Pátek

17.06.2022

08:00 - 13:00
Registrace firem a účastníků
09:00 - 10:30 Ústní sdělení
09:00 - 17:00
Registrace firem
09:00 - 10:30

Diskutující:
• prof. MUDr. Tomáš Kašpárek, Ph.D.
• Mgr. Zbyněk Podhrázký

• Mgr. Ivana Svobodová
• prof. MUDr. Ján Pavlov Praško, Ph.D.
• doc. MUDr. Martin Hollý, MBA
• Mgr. Klára Šimáčková Laurenčíková
• prof. MUDr. Ladislav Hosák, Ph.D.
• prof. MUDr. Jiří Masopust, Ph.D.

Diskusní panel ke vzdělávání v psychiatrii
Kašpárek T.

Panel
09:00 - 10:30 Ústní sdělení
10:30 - 11:00
Coffee Break
10:30 - 11:00 Posterová sekce
11:00 - 12:00
  PROGRAM
 • předání medailí za zásluhy v oboru psychiatrie
 • předání čestných členství
 • předání Heverochových medailí
 • předání Kuffnerovy ceny
 • předání Novinářské ceny

 • SHROMÁŽDĚNÍ ČLENŮ Psychiatrické společnosti ČLS JEP (valná hromada):
 • zpráva o činnosti
 • přestavení etického kodexu PS ČLS JEP
 • zpráva o hospodaření
 • zpráva revizní komise
Setkání
12:00 - 14:05
Oběd
12:05 - 12:50 Symposium
12:05 - 12:35 Symposium
12:55 - 13:40
• prof. MUDr. Pavel Mohr, Ph.D.
• doc. MUDr. Martin Anders, PhD.
• MUDr. Simona Papežová
• MUDr. Jan Hanka
Symposium
12:55 - 13:25 Symposium
13:45 - 15:15 Ústní sdělení
13:45 - 15:15 Ústní sdělení
13:45 - 15:15 Ústní sdělení
15:15 - 15:45
Coffee Break
15:45 - 17:15 Workshop
15:45 - 17:15 Ústní sdělení
15:45 - 17:15 Ústní sdělení
15:45 - 17:15 Ústní sdělení
17:45 - 18:45
Setkání
19:30 - 23:30
Večeře

Sobota

18.06.2022

09:00 - 10:30 Ústní sdělení
09:00 - 10:00
Registrace firem
09:00 - 10:30 Ústní sdělení
09:00 - 10:30 Ústní sdělení
10:00 - 13:00
Registrace firem
10:30 - 10:45
Ústní sdělení