This site uses cookies. By continuing to use this site you agree to our use of cookies in accordance with our Cookie Policy, Close

XIV. SJEZD PSYCHIATRICKÉ SPOLEČNOSTI ČLS JEP

15. - 18. června 2022, Hotel Galant, Mikulov


menu

Registrační poplatky

Registrační poplatky Časný poplatek
do 16.4.2022
Pozdní poplatek
od 17.4.2022
Na místě

Člen PS ČLS JEP

3.000,- Kč

3.400,- Kč

3.800,- Kč

Nečlen PS ČLS JEP - lékař

3.400,- Kč

3.800,- Kč

4.200,- Kč

Střední zdravotní personál

1.500,- Kč

1.900,- Kč

1.900,- Kč

Student LF (3. - 6. ročník)

1.000,- Kč

1.000,- Kč

1.400,- Kč

Člen pacientské a rodičovské organizace

1.800,- Kč

1.800,- Kč

2.200,- Kč

* Studenti budou při on-line registraci požádáni o vložení potvrzení o prezenčním studiu.

Poplatek pokrývá:

  • vstup na odborný program 

  • vstup na výstavu

  • vstup na posterovou sekci

  • kongresové materiály 

  • potvrzení o účasti

  • obědy (pokud si je zvolíte při registraci)

Další služby

Položka Cena Kč Kapacita cca
Workshopy á 500 Kč 25 osob
Vstupenka na společenský večer s hudebním doprovodem 15. 6. 2022  400 Kč  
Vstupenka na společenský večer s hudebním doprovodem 17. 6. 2022   400 Kč  

 

Způsob platby

Účastnický poplatek, ubytování a ostatní objednané služby uhraďte najednou bankovním převodem, kartou nebo poštovní poukázkou - veškeré náležitosti platby (tj. termín úhrady, číslo bankovního účtu, variabilní symbol, celkovou částku) získáte během registrace. 
 

Stornopodmínky

Veškeré Vámi objednané služby jsou považovány za závazně objednané. Bezplatné stornování Vaší objednávky bude možné nejpozději do 19. 4. 2022. Při zrušení účasti po tomto termínu, z jakékoliv příčiny, již nelze platby vracet a neuhrazené pohledávky budou vymáhány.

Upozornění ohledně objednaného ubytování: Pandemická opatření se nemusí vždy vztahovat na omezení provozu ubytovacích kapacit. Ubytování na konferenci je vždy poskytováno třetí stranou, která má vlastní stornopodmínky. Není-li v dotčeném čase výslovně zákonem stanoveno jinak, smlouvy na ubytování zůstávají v platnosti např. i v případě, kdy pořádání hromadných akcí je regulováno. Proto, v případě pandemických opatření, kdy není možné akci uskutečnit v plánovaném rozsahu fyzicky, není možné požadovat navrácení plateb za objednané ubytování či požadovat přesun rezervace. Stornopodmínky zůstávají v platnosti dle smlouvy.

U samoplátců bude objednané ubytování k dispozici dle objednávky a storno lze uplatnit pouze do termínu uvedeného ve stornopodmínkách akce. Ubytování hrazené sponzorem není možné při zrušení konference či přesunu do virtuální podoby využít a stornopodmínky zůstávají v platnosti.