This site uses cookies. By continuing to use this site you agree to our use of cookies in accordance with our Cookie Policy, Close

54. ČESKO - SLOVENSKÉ DNY DĚTSKÉ NEUROLOGIE

Živě! 6. - 7. května 2021, virtuální konference


menu
15 min
Aktuální situace péče o nervosvalové pacienty v ČR, možnosti léčby, výhled do budoucna
doc. MUDr. Haberlová Jana Ph.D.
#MS | Moderovaná sekce | Úroveň I
Virtuální sál | 07.05.2021, 10:00 - 11:10
Neuromuskulární onemocnění I

On-Demand Chat

15 min
Aktuálny stav starostlivosti o pacientov s nervosvalovými ochoreniami na Slovensku so zameraním na SMA a DMD
Doc. MUDr. Kolnikova Miriam PhD
#MS | Moderovaná sekce | Úroveň I
Virtuální sál | 07.05.2021, 10:00 - 11:10
Neuromuskulární onemocnění I

On-Demand Chat

12 min
Analýzy cytokino-chemokinových regulačních sítí u pacientů s hipokampální sklerózou
MUDr. Aulická Štefania Ph.D.
#MS | Moderovaná sekce | Úroveň I
Virtuální sál | 06.05.2021, 15:00 - 16:30
Autoimunitní a zánětlivá onemocnění

On-Demand Chat

10 min
Bialelické varianty v genu SORD jako častá příčina axonální dědičné neuropatie
MUDr. Lassuthova Petra PhD
#MS | Moderovaná sekce | Úroveň I
Virtuální sál | 07.05.2021, 11:10 - 12:30
Neuromuskulární onemocnění II

On-Demand Chat

10 min
Centrum dětské neuroonkologie - představení multioborového konceptu.
Doc. MUDr. Beneš Vladimír Ph.D.
#MS | Moderovaná sekce | Úroveň I
Virtuální sál | 07.05.2021, 13:55 - 15:00
Kazuistiky a varia II

On-Demand Chat

15 min
Co zjistila mezinárodní studie EPISTOP o pacientech s tuberózní sklerózou
MUDr. Beňová Barbora PhD.
#MS | Moderovaná sekce | Úroveň I
Virtuální sál | 06.05.2021, 13:00 - 14:35
Epileptologie II

On-Demand Chat

15 min
Congenital non-5q proximal spinal muscle atrophy in children: a review and case report (Vrodené non-5q proximálne spinálne svalové  atrofie u detí: prehľad a kazuistika)
MUDr. Trúsiková Eva
#MS | Moderovaná sekce | Úroveň I
Virtuální sál | 07.05.2021, 10:00 - 11:10
Neuromuskulární onemocnění I

On-Demand Chat

12 min
Current therapeutic options in pediatric multiple sclerosis.
MUDr Surgošová Jana
#MS | Moderovaná sekce | Úroveň I
Virtuální sál | 06.05.2021, 15:00 - 16:30
Autoimunitní a zánětlivá onemocnění

On-Demand Chat

15 min
Časná MRI lokalizace epileptogenní zóny u pacientů s tuberózní sklerózou
MUDr. Bc. Ebel Matyáš
#MS | Moderovaná sekce | Úroveň I
Virtuální sál | 06.05.2021, 13:00 - 14:35
Epileptologie II

On-Demand Chat

12 min
Demyelinizace centrální nervové soustavy jako projev systémového zánětlivého onemocnění
MUDr. Hanáková Petra
#MS | Moderovaná sekce | Úroveň I
Virtuální sál | 06.05.2021, 15:00 - 16:30
Autoimunitní a zánětlivá onemocnění

On-Demand Chat

15 min
Diskuze I
Horna Martin
#MS | Moderovaná sekce | Úroveň I
Virtuální sál | 06.05.2021, 10:00 - 12:00
Epileptologie I

On-Demand Chat

5 min
Diskuze II
Horna Martin
#MS | Moderovaná sekce | Úroveň I
Virtuální sál | 06.05.2021, 13:00 - 14:35
Epileptologie II

On-Demand Chat

20 min
Diskuze III
Horna Martin
#MS | Moderovaná sekce | Úroveň I
Virtuální sál | 06.05.2021, 15:00 - 16:30
Autoimunitní a zánětlivá onemocnění

On-Demand Chat

10 min
Diskuze IV
Horna Martin
#MS | Moderovaná sekce | Úroveň I
Virtuální sál | 07.05.2021, 10:00 - 11:10
Neuromuskulární onemocnění I

On-Demand Chat

10 min
Diskuze s autorem Jana Haberlová
Horna Martin
Virtuální sál | 07.05.2021, 08:45 - 09:30
Léčba SMA Nusinersenem – dlouhodobá data účinnosti a bezpečnosti - Sympozium Biogen

On-Demand Chat

20 min
Diskuze V

#MS | Moderovaná sekce | Úroveň I
Virtuální sál | 07.05.2021, 11:10 - 12:30
Neuromuskulární onemocnění II

On-Demand Chat

15 min
Diskuze VI
Horna Martin
#MS | Moderovaná sekce | Úroveň I
Virtuální sál | 07.05.2021, 13:00 - 13:55
Kazuistiky a varia I

On-Demand Chat

15 min
Diskuze VII
Horna Martin
#MS | Moderovaná sekce | Úroveň I
Virtuální sál | 07.05.2021, 13:55 - 15:00
Kazuistiky a varia II

On-Demand Chat

15 min
Epileptická encefalopatia na podklade mutácia génu CDKL5
MUDr. Švecová Lucia
#MS | Moderovaná sekce | Úroveň I
Virtuální sál | 06.05.2021, 10:00 - 12:00
Epileptologie I

On-Demand Chat

15 min
Epileptochirugie u dětí s operkulo-inzulární epilepsií v Centru pro epilepsie Motol
MUDr. Kudr Martin Ph.D.
#MS | Moderovaná sekce | Úroveň I
Virtuální sál | 06.05.2021, 13:00 - 14:35
Epileptologie II

On-Demand Chat

15 min
Epileptochirurgie u genetických epilepsií
Prof. MUDr. Kršek Pavel Ph.D.
#MS | Moderovaná sekce | Úroveň I
Virtuální sál | 06.05.2021, 13:00 - 14:35
Epileptologie II

On-Demand Chat

15 min
Fenotypové spektrum SCN1A mutace (Od febrilních křečí po syndrom Dravetové)
MUDr. Česká Katarína
#MS | Moderovaná sekce | Úroveň I
Virtuální sál | 06.05.2021, 10:00 - 12:00
Epileptologie I

On-Demand Chat

7 min
Firefish část 2
Jančaříková Jitka
#BM | Bez moderace | Úroveň I
Virtuální sál | 07.05.2021, 09:30 - 10:00
Nové možnosti v léčbě SMA - Sympozium ROCHE s.r.o.

On-Demand Chat

10 min
FIRES (febrile infection-related epilepsy syndrome) - kazuistika
MUDr. Radová Silvia
#MS | Moderovaná sekce | Úroveň I
Virtuální sál | 07.05.2021, 13:00 - 13:55
Kazuistiky a varia I

On-Demand Chat

15 min
Geneticky podmíněné familiární epilepsie
MUDr. Štěrbová Katalin
#MS | Moderovaná sekce | Úroveň I
Virtuální sál | 06.05.2021, 10:00 - 12:00
Epileptologie I

On-Demand Chat

10 min
Genová léčba u SMA – první zkušenosti z klinické praxe
Fuchsová Petra
#MS | Moderovaná sekce | Úroveň I
Virtuální sál | 07.05.2021, 11:10 - 12:30
Neuromuskulární onemocnění II

On-Demand Chat

10 min
Homocystein, může být i norma riziková?
MUDr. Novák Vilém Ph.D.
#MS | Moderovaná sekce | Úroveň I
Virtuální sál | 07.05.2021, 13:55 - 15:00
Kazuistiky a varia II

On-Demand Chat

10 min
Chiariho malformace jako příčina centrální spánkové apnoe u dětí
doc. MUDr. Příhodová Iva Ph.D
#MS | Moderovaná sekce | Úroveň I
Virtuální sál | 07.05.2021, 13:00 - 13:55
Kazuistiky a varia I

On-Demand Chat

12 min
Imunoadsorbce v neurologii
MUDr. Valkovičová Radka
#MS | Moderovaná sekce | Úroveň I
Virtuální sál | 06.05.2021, 15:00 - 16:30
Autoimunitní a zánětlivá onemocnění

On-Demand Chat

16 min
Interaktivní diskuze
Jančaříková Jitka
#BM | Bez moderace | Úroveň I
Virtuální sál | 07.05.2021, 09:30 - 10:00
Nové možnosti v léčbě SMA - Sympozium ROCHE s.r.o.

Chat

10 min
Kazuistika hereditární neuropatie v kombinaci s mentální retardací, vrozenou vývojovou vadou mozku a stigmatizací se dvěma patogenními variantami ve dvou odlišných genech – ukázka složitosti genetického poradenství
MUDr. Kumhera Markéta
#MS | Moderovaná sekce | Úroveň I
Virtuální sál | 07.05.2021, 11:10 - 12:30
Neuromuskulární onemocnění II

On-Demand Chat

15 min
Když čas má cenu zlata – nervosvalové choroby ve 21. století
MUDr. Adamovičová Miriam
#MS | Moderovaná sekce | Úroveň I
Virtuální sál | 07.05.2021, 10:00 - 11:10
Neuromuskulární onemocnění I

On-Demand Chat

15 min
Komplementárna a alternatívna liečba epilepsie
MUDr. Ramos Rivera Gonzalo
#MS | Moderovaná sekce | Úroveň I
Virtuální sál | 06.05.2021, 10:00 - 12:00
Epileptologie I

On-Demand Chat

30 min
Léčba SMA nusinersenem - dlouhodobá data účinnosti a bezpečnosti
Mgr. Kudělásek Vladimír
Virtuální sál | 07.05.2021, 08:45 - 09:30
Léčba SMA Nusinersenem – dlouhodobá data účinnosti a bezpečnosti - Sympozium Biogen

On-Demand Chat

5 min
Mechanismus účinku nusinersenu - Video
Mgr. Kudělásek Vladimír
Virtuální sál | 07.05.2021, 08:45 - 09:30
Léčba SMA Nusinersenem – dlouhodobá data účinnosti a bezpečnosti - Sympozium Biogen

On-Demand Chat

15 min
Metoda hlubokého celoexomového sekvenování jako klíč k identifikaci nových kandidátních genů u fokální kortikální dysplázie
MUDr. Heřmanovská Barbora
#MS | Moderovaná sekce | Úroveň I
Virtuální sál | 06.05.2021, 13:00 - 14:35
Epileptologie II

On-Demand Chat

15 min
Molekulární genetika: soumrak epileptických syndromů ???
MUDr. Danhofer Pavlína Ph.D.
#MS | Moderovaná sekce | Úroveň I
Virtuální sál | 06.05.2021, 10:00 - 12:00
Epileptologie I

On-Demand Chat

12 min
Mozek a lymfatický systém
Libá Zuzana
#MS | Moderovaná sekce | Úroveň I
Virtuální sál | 06.05.2021, 15:00 - 16:30
Autoimunitní a zánětlivá onemocnění

On-Demand Chat

15 min
Neepileptické paroxysmální projevy mylně hodnocené jako epilepsie. Strastiplná cesta k etiologické diagnóze AADC deficitu a tím i k okamžité a účinné symptomatické terapii.
Chalupová Dana DiS.
#MS | Moderovaná sekce | Úroveň I
Virtuální sál | 06.05.2021, 10:00 - 12:00
Epileptologie I

On-Demand Chat

10 min
Non alcoholic Wernicke encephalopathy – case report. Happy ending.
MUDr Okalova Katarina PhD
#MS | Moderovaná sekce | Úroveň I
Virtuální sál | 07.05.2021, 13:00 - 13:55
Kazuistiky a varia I

On-Demand Chat

10 min
Nový diagnostický příznak Legius syndromu.
MUDr. Petrák Bořivoj CSc.
#MS | Moderovaná sekce | Úroveň I
Virtuální sál | 07.05.2021, 13:55 - 15:00
Kazuistiky a varia II

On-Demand Chat

10 min
Paroxysmal extreme pain disorder: Raritná príčina tonických záchvatových stavov s poruchou vedomia v dojčenskom veku – kazuistika.
MUDr. Kušíková Katarína
#MS | Moderovaná sekce | Úroveň I
Virtuální sál | 07.05.2021, 13:00 - 13:55
Kazuistiky a varia I

On-Demand Chat

15 min
Perampanel v dětské epileptologii - naše zkušenosti
Mgr. David Kamila
#BM | Bez moderace | Úroveň I
Virtuální sál | 06.05.2021, 12:15 - 12:30
Perampanel v dětské epileptologii - Symposium Eisai GesmbH, organizační složka

On-Demand Chat

10 min
Po stopách CACNA1A: úskalí interpretace molekulárně-genetické analýzy
MUDr. Španělová Klára
#MS | Moderovaná sekce | Úroveň I
Virtuální sál | 07.05.2021, 13:55 - 15:00
Kazuistiky a varia II

On-Demand Chat

19 min
Počáteční zkušenosti v České a Slovenské republice - panelová diskuse
Krejčí Jitka
#BM | Bez moderace | Úroveň I
Virtuální sál | 07.05.2021, 08:00 - 08:45
Co víme o genové terapii SMA- Sympozium Novartis s.r.o.

On-Demand Chat

15 min
Primární bolesti hlavy a epilepsie – souvislosti, rozdíly a terapie
MUDr. Ryzí Michal PhD.
#MS | Moderovaná sekce | Úroveň I
Virtuální sál | 06.05.2021, 10:00 - 12:00
Epileptologie I

On-Demand Chat

20 min
První rok s genovou terapií SMA
Krejčí Jitka
#BM | Bez moderace | Úroveň I
Virtuální sál | 07.05.2021, 08:00 - 08:45
Co víme o genové terapii SMA- Sympozium Novartis s.r.o.

On-Demand Chat

10 min
Registry pacientů s demyelinizačním onemocněním – situace u nás a ve světě
MUDr. Toman Tomáš
#MS | Moderovaná sekce | Úroveň I
Virtuální sál | 06.05.2021, 15:00 - 16:30
Autoimunitní a zánětlivá onemocnění

On-Demand Chat

10 min
Risdiplam - první zkušenosti z klinické praxe
Bálintová Zdenka
#MS | Moderovaná sekce | Úroveň I
Virtuální sál | 07.05.2021, 11:10 - 12:30
Neuromuskulární onemocnění II

On-Demand Chat

5 min
Slavnostní zahájení
Horna Martin
#MS | Moderovaná sekce | Úroveň I
Virtuální sál | 06.05.2021, 09:55 - 10:00
Slavnostní zahájení

On-Demand Chat

7 min
Sunfish část 2
Jančaříková Jitka
#BM | Bez moderace | Úroveň I
Virtuální sál | 07.05.2021, 09:30 - 10:00
Nové možnosti v léčbě SMA - Sympozium ROCHE s.r.o.

Chat

10 min
Svalové záškuby - co to je a co s tím – kazuistika
Horna Martin
#MS | Moderovaná sekce | Úroveň I
Virtuální sál | 07.05.2021, 11:10 - 12:30
Neuromuskulární onemocnění II

On-Demand Chat

10 min
Terapie nusinersenem u dětí se SMA a její monitorace
MUDr. Staněk Jan
#MS | Moderovaná sekce | Úroveň I
Virtuální sál | 07.05.2021, 11:10 - 12:30
Neuromuskulární onemocnění II

On-Demand Chat

3 min
Úvod
Horna Martin
#BM | Bez moderace | Úroveň I
Virtuální sál | 07.05.2021, 08:00 - 08:45
Co víme o genové terapii SMA- Sympozium Novartis s.r.o.

On-Demand Chat

15 min
VNS v dětském věku – 15 let zkušeností Centra pro epilepsie Brno
MUDr. Horák Ondřej
#MS | Moderovaná sekce | Úroveň I
Virtuální sál | 06.05.2021, 13:00 - 14:35
Epileptologie II

On-Demand Chat

3 min
Výroba a logistika genové terapie - video
Krejčí Jitka
#BM | Bez moderace | Úroveň I
Virtuální sál | 07.05.2021, 08:00 - 08:45
Co víme o genové terapii SMA- Sympozium Novartis s.r.o.

On-Demand Chat

10 min
Zařadíme Friedreichovu ataxii mezi kauzálně léčitelné choroby?
MUDr. Ing. Šťovíčková Lucie
#MS | Moderovaná sekce | Úroveň I
Virtuální sál | 07.05.2021, 13:55 - 15:00
Kazuistiky a varia II

On-Demand Chat

15 min
Zkušenost s brivaracetamem u dětí
Horna Martin
#BM | Bez moderace | Úroveň I
Virtuální sál | 06.05.2021, 12:00 - 12:15
Zkušenost s brivaracetamem u dětí - Sympozium UCB s.r.o.

On-Demand Chat