This site uses cookies. By continuing to use this site you agree to our use of cookies in accordance with our Cookie Policy, Close

54. ČESKO - SLOVENSKÉ DNY DĚTSKÉ NEUROLOGIE

Živě! 6. - 7. května 2021, virtuální konference


menu

Popis bloků

# Název Úroveň Popis
MS Moderovaná sekce I Živě, s možností online chatu a otázek.
BM Bez moderace I Předtočené přednášky bez možnosti dotazů.