This site uses cookies. By continuing to use this site you agree to our use of cookies in accordance with our Cookie Policy, Close

67. ČESKÝ A SLOVENSKÝ SJEZD KLINICKÉ NEUROFYZIOLOGIE

21. - 22. října 2021, Don Giovanni Hotel Prague, Praha


menu
Activation of the ventral and dorsal stream in patients with optic neuritis: interim results
Hok Pavel
Don Giovanni III | 21.10.2021, 15:00 - 15:30
Posterová sekce I

Chat

15 + 5 min
Acute behavioral and neural effects of bi-frontal or the right fronto-parietal tDCS on visual working memory of healthy seniors
Šimko Patrik
Don Giovanni I | 22.10.2021, 10:00 - 11:30
Experimentální a translační neurofyziologie

Chat

20 + 5 min
Automated fusion of multimodal imaging data for identifying epileptogenic lesions in patients with inconclusive magnetic resonance imaging.
Mareček Radek
Don Giovanni II | 22.10.2021, 10:00 - 11:30
Elektroencefalografie a epileptologie

Chat

15 + 5 min
Brain resting connectivity changes in post-stroke spasticity treated with botulinum toxin-A
Hluštík Petr
Don Giovanni I | 21.10.2021, 15:30 - 17:00
Movement disorders I

Chat

15 + 5 min
Clivitas alfa vln vzhledem ke stavu psychiky
Faber Josef
Don Giovanni II | 21.10.2021, 15:30 - 17:00
Neurofyziologie u psychiatrických onemocnění

Chat

15 + 5 min
Dance intervention-induced changes in functional connectivity are moderated by cognitive reserve
Mitterová Kristína
Don Giovanni II | 22.10.2021, 12:30 - 14:00
Neurofyziologický výzkum a mapování mozku (HUBRAM I)

Chat

15 + 5 min
Differential Effects of Sustained Manual Pressure Stimulation According to Site of Action
Hok Pavel
Don Giovanni II | 22.10.2021, 12:30 - 14:00
Neurofyziologický výzkum a mapování mozku (HUBRAM I)

Chat

15 + 5 min
Dynamická kognitivní rezerva jako prediktor rozvoje každodenních obtíží u MCI.
Točík Jaroslav
Don Giovanni I | 22.10.2021, 12:30 - 14:00
Movement disorders II

Chat

15 + 5 min
EEG microstates in mild cognitive impairment with Lewy bodies
Lamoš Martin
Don Giovanni I | 22.10.2021, 12:30 - 14:00
Movement disorders II

Chat

15 + 5 min
Effect of tDCS on visual plasticity in patients with stable maculopathy after Scharioth Macula Lens implantation
Kremláček Jan
Don Giovanni II | 22.10.2021, 12:30 - 14:00
Neurofyziologický výzkum a mapování mozku (HUBRAM I)

Chat

15 + 5 min
Effects of Transcranial Electrical Stimulation on Executive Functions
Marko Martin
Don Giovanni I | 22.10.2021, 10:00 - 11:30
Experimentální a translační neurofyziologie

Chat

20 + 5 min
Electrical source imaging of physiological evoked potentials from intracranial EEG signals
Kalina Adam
Don Giovanni I | 21.10.2021, 13:30 - 15:00
Předoperační a intraoperační neurofyziologie

Chat

Elektrofyziologické koreláty presnosti zrakovej pracovnej pamäti
Riečanský Igor
Don Giovanni III | 21.10.2021, 15:00 - 15:30
Posterová sekce I

Chat

EMG vyšetření v diagnostice cervikální dystonie – EMG-polygrafie a analýza turns/amplitude: Srovnání výsledků obou metod ve vztahu k aplikaci botulotoxinu
Gescheidt Tomáš
Don Giovanni III | 21.10.2021, 17:00 - 17:30
Posterová sekce II

Chat

15 + 5 min
fMRI dynamická funkční konektivita u pacientů s Parkinsonovou chorobou
Gajdoš Martin
Don Giovanni I | 22.10.2021, 12:30 - 14:00
Movement disorders II

Chat

20 + 5 min
Intraoperační monitorace SEP n.medianus během urgentní rekanalizace akutní okluze extrakraniální vnitřní karotidy.
Ostrý Svatopluk
Don Giovanni I | 21.10.2021, 13:30 - 15:00
Předoperační a intraoperační neurofyziologie

Chat

15 + 5 min
Is the vertex a good control stimulation site? Theta burst stimulation in healthy controls
Nováková Ľubomíra
Don Giovanni I | 22.10.2021, 10:00 - 11:30
Experimentální a translační neurofyziologie

Chat

15 + 5 min
Long-term effects of non-invasive brain stimulation on hypokinetic dysarthria in Parkinson’s disease
Brabenec L.
Don Giovanni I | 22.10.2021, 12:30 - 14:00
Movement disorders II

Chat

15 + 5 min
Mezifrekvenční vazba mezi elektrofyziologickou aktivitou lidského subthalamického jádra a mozkové kůry v exekutivně náročném oddball úkolu
Damborská Alena
Don Giovanni II | 22.10.2021, 12:30 - 14:00
Neurofyziologický výzkum a mapování mozku (HUBRAM I)

Chat

15 + 5 min
Místo elektromyografie v diagnostice svalových onemocnění
Voháňka Stanislav
Don Giovanni II | 21.10.2021, 13:30 - 15:00
Elektromyografie a zobrazení u neuromuskulárních chorob

Chat

Modulation of cognitive functions with cerebellar transcranial direct current stimulation
Besterciová Dominika
Don Giovanni III | 21.10.2021, 17:00 - 17:30
Posterová sekce II

Chat

15 + 5 min
Motorická neurografie „lumbricalis – interosseus“ (2LIO)
Ehler Edvard
Don Giovanni II | 21.10.2021, 13:30 - 15:00
Elektromyografie a zobrazení u neuromuskulárních chorob

Chat

15 + 5 min
MR traktografie a MR neurografie periferních nervů
Ibrahim Ibrahim
Don Giovanni II | 21.10.2021, 13:30 - 15:00
Elektromyografie a zobrazení u neuromuskulárních chorob

Chat

Multimodální analýza roztroušené sklerózy
Bučková Barbora
Don Giovanni III | 21.10.2021, 17:00 - 17:30
Posterová sekce II

Chat

20 + 5 min
Navigovaná TMS v předoperačním mapování motorického kortexu
Holečková Irena
Don Giovanni I | 21.10.2021, 13:30 - 15:00
Předoperační a intraoperační neurofyziologie

Chat

Neural correlates of social exclusion in borderline personality disorder
Kutý Jiří
Don Giovanni III | 21.10.2021, 15:00 - 15:30
Posterová sekce I

Chat

20 + 5 min
Nový statistický model pro predikci efektu vagové stimulace (Pre-X-Stim) u pacientů s epilepsií je použitelný s různými EEG systémy
Doležalová Irena
Don Giovanni II | 22.10.2021, 10:00 - 11:30
Elektroencefalografie a epileptologie

Chat

15 + 5 min
Phase-amplitude coupling between beta power and high frequency oscillations as a sensitive marker of parkinsonian state.
Bočková Martina
Don Giovanni I | 21.10.2021, 15:30 - 17:00
Movement disorders I

Chat

15 + 5 min
Precuneus a emočné uvedomenie u schizofrénie
Jáni Martin
Don Giovanni II | 21.10.2021, 15:30 - 17:00
Neurofyziologie u psychiatrických onemocnění

Chat

15 + 5 min
Predikce odpovědi na antidepresívní léčbu pomocí QEEG
Brunovský Martin
Don Giovanni II | 21.10.2021, 15:30 - 17:00
Neurofyziologie u psychiatrických onemocnění

Chat

Predikce pohlaví z EEG signálů - validace inovativních postupů
Bučková Barbora
Don Giovanni III | 21.10.2021, 15:00 - 15:30
Posterová sekce I

Chat

25 + 5 min
Quo vadis, elektroencefalografie ?
Brázdil M.
Don Giovanni II | 21.10.2021, 10:45 - 12:30
Klinická neurofyziologie v 21. století – quo vadis?

Chat

25 + 5 min
Quo vadis, elektromyografie?
Bednařík Josef
Don Giovanni II | 21.10.2021, 10:45 - 12:30
Klinická neurofyziologie v 21. století – quo vadis?

Chat

25 + 5 min
Quo vadis, evokované potenciály ?
Štětkářová I.
Don Giovanni II | 21.10.2021, 10:45 - 12:30
Klinická neurofyziologie v 21. století – quo vadis?

Chat

rTMS for hypokinetic dysarthria enhances white matter integrity of the auditory-motor loop tract
Brabenec Luboš
Don Giovanni III | 21.10.2021, 17:00 - 17:30
Posterová sekce II

Chat

15 + 5 min
Somatosenzorická temporální diskriminace – zavedení metodiky a její testování u pacientů s dystonickým třesem při cervikální dystonii.
Hollý Petr
Don Giovanni I | 21.10.2021, 15:30 - 17:00
Movement disorders I

Chat

20 + 5 min
Stereotaktická termokoagulace v epileptochirurgii pomocí zavedených nitrolebních elektrod
Tomášek Martin
Don Giovanni II | 22.10.2021, 10:00 - 11:30
Elektroencefalografie a epileptologie

Chat

15 + 5 min
Strach z výšky v prostredí virtuálnej reality
Riečanský Igor
Don Giovanni II | 21.10.2021, 15:30 - 17:00
Neurofyziologie u psychiatrických onemocnění

Chat

15 + 5 min
Strukturální sítě zodpovědné za třes při Parkinsonově nemoci
Burdová Kristína
Don Giovanni I | 21.10.2021, 15:30 - 17:00
Movement disorders I

Chat

Synkinezy po neurochirurgických výkonech na periferních nervech
Brušáková Štěpánka
Don Giovanni III | 21.10.2021, 17:00 - 17:30
Posterová sekce II

Chat

15 + 5 min
Úloha EMG vyšetření v diagnostice lézí brachiálního plexu v době rozvoje metod zobrazovacích
Brušáková Štěpánka
Don Giovanni II | 21.10.2021, 13:30 - 15:00
Elektromyografie a zobrazení u neuromuskulárních chorob

Chat

15 + 5 min
Změny mozkové konektivity po transkraniální magnetické stimulaci u pacientů s hraniční poruchou osobnosti
Linhartová Pavla
Don Giovanni I | 22.10.2021, 10:00 - 11:30
Experimentální a translační neurofyziologie

Chat