This site uses cookies. By continuing to use this site you agree to our use of cookies in accordance with our Cookie Policy, Close

67. ČESKÝ A SLOVENSKÝ SJEZD KLINICKÉ NEUROFYZIOLOGIE

21. - 22. října 2021, Don Giovanni Hotel Prague, Praha


menu
Rozbalit všechny bloky?
Zobrazit informace pro vystavovatele

Čtvrtek

21.10.2021

06:00 - 08:00
Registrace firem
07:30 - 18:00
Registrace firem a účastníků
08:00 - 12:00
Registrace firem
08:00 - 09:45
Difúze a BOLD - co vše může být špatně a na co si dát pozor
Keller J., Tintěra J.
Úvod do problematiky typických artefaktů v echoplanárních (EPI) sekvencích, které jsou principem difuzí váženého zobrazení i fMRI, možnosti jejich kompenzace a prevence. Praktická demonstrace ovlivnění výsledků analýzy difuzí-vážených dat vybranými artefakty.

Praktické zpracování fMRI dat v prostředí Matlab a SPM12
Gajdoš M., Mikl M.
Prakticky orientovaný kurz ukáže práci s daty v prostředí Matlab a toolboxu SPM12, včetně ukázky zpracování pomocí dávkového uživatelského skriptu. Při ukázkách se lektoři zaměří na názornou prezentaci dat a výstupů zpracování fMRI i na typické problémy, které se mohou při zpracování vyskytnout.
Workshop
08:00 - 09:45
Elektromyografie – kondukční studie
Ehler E., Mazanec R.
Cílem kurzu je seznámit účastníky s principy a možnostmi kondukčních studií. V úvodu kurzu budou zopakovány základy vedení impulzu v různých typech vláken periferních nervů. Pak následují charakteristiky a problémy registrace senzitivních i motorických potenciálů. Budou uvedeny různé metody kondukčních studií v různých nervech. Pro konkrétní použití v klinice se kurz soustředí na typické poruchy, kdy mají kondukční studie velký význam – demyelinizační neuropatie, úžinové syndromy, traumata periferních nervů. Pro větší názornost bude uvedeno několik kazuistik, a to včetně odhadu diagnózy (multiple-choice testu).

Elektromyografie – jehlová EMG
Mazanec R., Ehler E.
Východiskem kurzu je seznámit účastníky se základy jehlové elektromyografie v diagnostice neurogenních a myogenních lézí. Cílem kurzu je poskytnout účastníkům informaci o metodice jehlové EMG na základě obecně akceptovaných metodických postupů v detekci neurogenní či myogenní léze. Budou probrány základní principy jehlové EMG, hodnocení spontánní /volní aktivity a principy kvantitativního hodnocení volní aktivity s využitím počítačového zpracování signálu (T/A analýza a multi MUP analýza). Strategie vyšetření bude dokumentována ukázkami nálezů, se kterými se lékaři setkávají v reálné EMG praxi.
Workshop
08:00 - 09:45
Neurosonologie periferních nervů
Minks E., Lachmann H.
Kurz seznámí se základy vyhledávání periferních nervů pomocí ultrazvuku. Účastníci kurzu si budou moci vyzkoušet práci s UZ přístrojem při detekci hlavních nervů na horní a dolní končetině včetně anatomických úžin. (Maximum 12 účastníků)

Neurosonologie svalů horní a dolní končetiny
Jech R., Lachmann H.
Kurz je určen pro lékaře, kteří zamýšlejí aplikovat botulotoxin do svalů horní a dolní končetiny, za účelem potlačení nadměrně zvýšené svalové aktivity. Kurz je rovněž určen pro aplikátory, kteří se chtějí zdokonalit v dovednosti neurosonologie svalů končetin. Cílem je získání základních návyků při vyhledávání nejčastěji aplikovaných svalů spastických končetin pomocí ultrazvuku. (Maximum 12 účastníků)
Workshop
09:45 - 10:00
Coffee Break
10:00 - 10:15
Ceny ČSKN za r. 2020 a 2021 (2 krátké prezentace)
Ústní sdělení
10:15 - 10:45
Hlavní sdělení
10:45 - 12:30 Ústní sdělení
12:30 - 13:30
Oběd
13:30 - 15:00 Ústní sdělení
13:30 - 15:00 Ústní sdělení
15:00 - 15:30
Coffee Break
15:00 - 15:30 Posterová sekce
15:30 - 17:00
Jiné
15:30 - 17:00 Ústní sdělení
15:30 - 17:00 Ústní sdělení
17:00 - 17:30 Posterová sekce
17:15 - 18:15
Setkání
18:30 - 22:30
Večeře