This site uses cookies. By continuing to use this site you agree to our use of cookies in accordance with our Cookie Policy, Close

50. ČESKÝ A SLOVENSKÝ CEREBROVASKULÁRNÍ KONGRES

22. - 24. června 2022, Hotel Galant, Mikulov


menu
Nejčastější chyby a omyly při polohování pacientů po cévní mozkové příhodě – postřehy z praxe (Sesterské sdělení)
Frenštátská Nicol
Aurelius | 23.06.2022, 13:30 - 14:00
Posterová sekce

Chat

20 min
Neklidný pacient v ošetřovatelské péči (příspěvek pro sesterskou sekci)
Koláčná Tereza
#SS | Sesterská sekce | Úroveň
Cabernet | 23.06.2022, 10:45 - 12:00
Sesterská sekce I

Chat

3D tisk modelů arteriálních stenóz a aneuryzmat
Vítečková Wünschová Andrea
Aurelius | 22.06.2022, 13:30 - 14:00
Posterová sekce

Chat

15 min
Ako sa zmenila starostlivosť o cievne mozgové príhody na Slovensku za posledných 5 rokov.
Gdovinová Zuzana
Aurelius | 22.06.2022, 10:45 - 12:00
Registry a kvalita péče

Chat

Aktuální trendy v české neurorehabilitaci
Říha Michal
#LT | Lékařské téma | Úroveň
Pálava | 23.06.2022, 09:30 - 10:30
Neurorehabilitace po iktu

Chat

15 min
Aktuální trendy, novinky a perspektivy endovaskulární léčby akutní ischemické CMP: kam směřujeme.
Cihlář Filip
#LT | Lékařské téma | Úroveň
Aurelius | 23.06.2022, 16:30 - 18:00
Endovaskulární léčba cerebrovaskulárních onemocnění II. Blok ve spolupráci se Společností intervenční radiologie ČLS JEP

Chat

15 min
An Alternative Mechanism of Stroke Research Collaboration and Funding
McDonough R.
#LT | Lékařské téma | Úroveň
Pálava | 22.06.2022, 16:45 - 17:45
Stroke Research Program

Chat

10 min
Analýza faktorů úspěšnosti endovaskulární léčby u pacientů s ischemickou CMP nad 80 let
Kothaj Ján
Aurelius | 22.06.2022, 16:45 - 18:00
Rekanalizační léčba

Chat

10 min
Analýza komplikácií mechanickej trombektómie
Mako Miroslav
Aurelius | 22.06.2022, 16:45 - 18:00
Rekanalizační léčba

Chat

15 min
Analýza logistiky péče v iktových centrech v České republice: výsledky dotazníkové studie
Haršány Michal
Aurelius | 22.06.2022, 09:00 - 10:15
Organizace péče o CMP

Chat

10 min
ANCS - pracovní skupina iktových sester
Koláčná Tereza
#LT | Lékařské téma | Úroveň
Cabernet | 23.06.2022, 14:00 - 15:30
Varia

Chat

8 min
Bilaterální perzistující karotido-vertebrální anastomóza a stenóza jedné z nich jako příčina hypoperfůzního mozkového infarktu.
Reif Michal
#LT | Lékařské téma | Úroveň
Aurelius | 23.06.2022, 10:45 - 12:00
Karotické stenózy a okluze

Chat

15 min
CADASIL
Tomek Aleš
Aurelius | 23.06.2022, 09:00 - 10:30
Epidemiologie, rizikové faktory a příčiny CMP

Chat

12 min
CEA po i v trombolýze a mechanické trombektomii
Sameš M.
Aurelius | 22.06.2022, 14:00 - 15:30
Cévní neurochirurgie

Chat

10 min
Cerebrovaskulárna rezervná kapacita a jej vzťah k výslednému stavu pacienta po endovaskulárnej liečbe pre uzáver veľkej artérie v prednej mozgovej cirkulácii.
Haring Jozef
Aurelius | 22.06.2022, 16:45 - 18:00
Rekanalizační léčba

Chat

15 min
Cerebrovaskulární komplikace polytraumatu
Šarbochová Ivana
Pálava | 23.06.2022, 14:45 - 15:45
Neurointenzivní péče a CMP

Chat

Cévní mozková příhoda jako komplikace onkologického onemocnění
Vargova Veronika
Aurelius | 23.06.2022, 13:30 - 14:00
Posterová sekce

Chat

15 min
CMP a co dál - sesterská sekce
Pöschlová Petra
#SS | Sesterská sekce | Úroveň
Cabernet | 23.06.2022, 10:45 - 12:00
Sesterská sekce I

Chat

CMP v adolescentnim věku - kazuistika
Honnerová Eva
Aurelius | 23.06.2022, 13:30 - 14:00
Posterová sekce

Chat

CMP v adolescentnim věku - kazuistika
Honnerová Eva
Aurelius | 23.06.2022, 13:30 - 14:00
Posterová sekce

Chat

15 min
COVID-19 a iktus - co víme v roce 2022
Herzig Roman
Aurelius | 23.06.2022, 14:00 - 15:30
COVID-19 a CMP. Neurosonologie. Varia.

Chat

18 min
Diagnostika a terapie tranzitorní ischemické ataky – doporučení ESO 2021
Herzig Roman
#LT | Lékařské téma | Úroveň
Aurelius | 24.06.2022, 09:00 - 10:15
Primární a sekundární prevence CMP

Chat

10 min
Dilatačná arteriopatia a jej vzťah k cievnej mozgovej príhode
Petrovičová Andrea
Aurelius | 23.06.2022, 09:00 - 10:30
Epidemiologie, rizikové faktory a příčiny CMP

Chat

15 min
Disekce krčního úseku vnitřní krkavice – možnosti endovaskulární léčby, doporučení ESO
Šercl Miroslav
#LT | Lékařské téma | Úroveň
Aurelius | 23.06.2022, 16:30 - 18:00
Endovaskulární léčba cerebrovaskulárních onemocnění II. Blok ve spolupráci se Společností intervenční radiologie ČLS JEP

Chat

15 min
Dlouhodobá EKG monitorace: Kdy, komu a jak - pohled kardiologa.
Radvan M.
Aurelius | 22.06.2022, 12:00 - 12:30
Sympozium Medtronic Czechia s.r.o.

Chat

15 min
Dlouhodobá EKG monitorace: Kdy, komu a jak - pohled neurologa.
Škorňa M.
Aurelius | 22.06.2022, 12:00 - 12:30
Sympozium Medtronic Czechia s.r.o.

Chat

15 min
Durální AVM mozku
Charvát F.
#LT | Lékařské téma | Úroveň
Aurelius | 23.06.2022, 16:30 - 18:00
Endovaskulární léčba cerebrovaskulárních onemocnění II. Blok ve spolupráci se Společností intervenční radiologie ČLS JEP

Chat

10 min
EC - IC bypass u T-trombu karotidy. Kasuistika.
Fiedler Jiří
#LT | Lékařské téma | Úroveň
Cabernet | 23.06.2022, 14:00 - 15:30
Varia

Chat

12 min
EC-IC bypass jako efektivní řešení vybraných pacientů s uzávěrem ACI a vyčerpanou cerebrovaskulární rezervou
Kovář Martin
#LT | Lékařské téma | Úroveň
Aurelius | 23.06.2022, 10:45 - 12:00
Karotické stenózy a okluze

Chat

12 min
Emergentní Mikrochirurgická Intervence u Akutních iCMP pacientů po selhání mechanické trombektomie. Prospektivní randomizovaná bicentrická studie.
Fiedler Jiří
Aurelius | 22.06.2022, 14:00 - 15:30
Cévní neurochirurgie

Chat

20 min
Endovaskulárna liečba ischemickej NCMP – minimum pre prax
Nosáľ Vladimír
Pálava | 23.06.2022, 07:30 - 09:00
Workshop I

Chat

15 min
Endovaskulární léčba tandemových okluzi v přední cirkulaci u pacientů s akutní ischemickou CMP: analýza výsledků studie METRICS
Köcher Martin
#LT | Lékařské téma | Úroveň
Aurelius | 23.06.2022, 16:30 - 18:00
Endovaskulární léčba cerebrovaskulárních onemocnění II. Blok ve spolupráci se Společností intervenční radiologie ČLS JEP

Chat

10 min
Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou – neobvyklá příčina intracerebrálního a subarachnoidálního krvácení: kazuistika
Mračková Jolana
#LT | Lékařské téma | Úroveň
Cabernet | 23.06.2022, 14:00 - 15:30
Varia

Chat

10 min
Epidemiologie hypertenze v České republice a její dopady na cerebrovaskulární onemocnění
Táborský M.
#LT | Lékařské téma | Úroveň
Aurelius | 24.06.2022, 11:30 - 12:00
Primární a sekundární prevence CMP: arteriální hypertenze

Chat

15 min
Fabryho choroba a cerebrovaskulární postižení - podpořeno Takeda Pharmaceuticals Czech Republic s.r.o.
Reková Petra
Aurelius | 23.06.2022, 09:00 - 10:30
Epidemiologie, rizikové faktory a příčiny CMP

Chat

10 min
Farmakologická podpora časné rehabilitace pacientů s akutní ischemickou cévní mozkovou příhodou: aktuální trendy a doporučení
Šaňák Daniel
Aurelius | 23.06.2022, 14:00 - 15:30
COVID-19 a CMP. Neurosonologie. Varia.

Chat

10 min
GUSS test aneb jak zlikvidovat aspirační pneumonii po cévní mozkové příhodě
Rusková Kateřina
#LT | Lékařské téma | Úroveň
Cabernet | 23.06.2022, 14:00 - 15:30
Varia

Chat

10 min
Haemorrhagic transformation of acute ischaemic stroke prior to acute treatment - results of an MRI study
Štefela Jakub
Aurelius | 23.06.2022, 14:00 - 15:30
COVID-19 a CMP. Neurosonologie. Varia.

Chat

12 min
Chirurgická léčba akutního uzávěru arteria carotis interna
Guňka Igor
#LT | Lékařské téma | Úroveň
Aurelius | 23.06.2022, 10:45 - 12:00
Karotické stenózy a okluze

Chat

12 min
Chirurgie AVM
Smrčka M.
Aurelius | 22.06.2022, 14:00 - 15:30
Cévní neurochirurgie

Chat

In vitro metody pro účinnou selekci vylepšených trombolytik
Slonková Veronika
Aurelius | 22.06.2022, 13:30 - 14:00
Posterová sekce

Chat

10 min
In vitro modely pro vývoj nových trombolytik
Víteček Jan
#LT | Lékařské téma | Úroveň
Pálava | 22.06.2022, 16:45 - 17:45
Stroke Research Program

Chat

10 min
Indikace komplexní sesterské monitorace u akutní cévní mozkové příhody
Černík David
#LT | Lékařské téma | Úroveň
Cabernet | 23.06.2022, 14:00 - 15:30
Varia

Chat

15 min
Indikátory kvality z dat pojišťoven
Rybář M.
Aurelius | 22.06.2022, 09:00 - 10:15
Organizace péče o CMP

Chat

10 min
Intravenózní trombolýza u iktů v zadní versus přední mozkové cirkulaci: klinický výsledek se liší pouze u pacientů s uzávěrem velké tepny. Analýza dat z registru SITS
Halúsková Simona
Aurelius | 22.06.2022, 16:45 - 18:00
Rekanalizační léčba

Chat

20 min
INTRAVENÓZNÍ TROMBOLÝZA V LÉČBĚ AKUTNÍHO MOZKOVÉHO INFARKTU: WAKE-UP STROKE
Neumann Jiří
Pálava | 23.06.2022, 07:30 - 09:00
Workshop I

Chat

15 min
Ischemické CMP u mladých pacientů: příčiny, rizikové faktory a prevence
Šaňák Daniel
Aurelius | 23.06.2022, 09:00 - 10:30
Epidemiologie, rizikové faktory a příčiny CMP

Chat

25 min
Jak dobře a správně napsat a číst abstrakt a vědecký článek
Mikulík R.
#LT | Lékařské téma | Úroveň
Pálava | 24.06.2022, 08:00 - 09:00
Workshop II

Chat

15 min
Jak ještě zlepšit výsledky prevence CMP? - podpořeno Novartis s.r.o.
Vráblík Michal
#LT | Lékařské téma | Úroveň
Aurelius | 24.06.2022, 09:00 - 10:15
Primární a sekundární prevence CMP

Chat

18 min
Kardiální zdroje embolizací - doporučení EACVI 2021
Hutyra Martin
#LT | Lékařské téma | Úroveň
Aurelius | 24.06.2022, 09:00 - 10:15
Primární a sekundární prevence CMP

Chat

12 min
Karotické pláty - něco nové?
Netuka D.
Aurelius | 22.06.2022, 14:00 - 15:30
Cévní neurochirurgie

Chat

12 min
Kombinovaná terapie distálních mozečkových aneurysmat
Krahulík David
Aurelius | 22.06.2022, 14:00 - 15:30
Cévní neurochirurgie

Chat

10 min
Korelace vstupní CT perfůze ( CTP) a výsledného klinického stavu u mechanické rekanalizace ischemického iktu
Václavík Daniel
#LT | Lékařské téma | Úroveň
Pálava | 22.06.2022, 14:00 - 15:30
Varia

Chat

20 min
Lakunárne infarkty a cerebrálna mikroangiopatia. State of the Art 2022.
Kurča Egon
Aurelius | 23.06.2022, 09:00 - 10:30
Epidemiologie, rizikové faktory a příčiny CMP

Chat

10 min
Management krevního tlaku u akutní ischemické cévní mozkové příhody a mozkové hemoragie: Aktuální doporučení European Stroke Organisation
Šaňák Daniel
#LT | Lékařské téma | Úroveň
Aurelius | 24.06.2022, 11:30 - 12:00
Primární a sekundární prevence CMP: arteriální hypertenze

Chat

15 min
Management patentního foramen ovale u pacientů s kryptogenní ischemickou cévní mozkovou příhodou: aktuální odborná doporučení
Šaňák Daniel
#LT | Lékařské téma | Úroveň
Aurelius | 24.06.2022, 09:00 - 10:15
Primární a sekundární prevence CMP

Chat

15 min
Migréna a CMP - podpořeno Novartis s.r.o.
Polidar Petr
#LT | Lékařské téma | Úroveň
Pálava | 22.06.2022, 14:00 - 15:30
Varia

Chat

10 min
Moderní léčba hypertenze: praktická doporučení
Vráblík Michal
#LT | Lékařské téma | Úroveň
Aurelius | 24.06.2022, 11:30 - 12:00
Primární a sekundární prevence CMP: arteriální hypertenze

Chat

10 min
Moderní trendy neurorehabilitace u pacientů po cévní mozkové příhodě
Fiedorová Iva
Aurelius | 23.06.2022, 14:00 - 15:30
COVID-19 a CMP. Neurosonologie. Varia.

Chat

15 min
Mozkový edém jako komplikace cerebrovaskulárního poranění
Jura René
Pálava | 23.06.2022, 14:45 - 15:45
Neurointenzivní péče a CMP

Chat

15 min
Národní výzkumná iktová síť STROCZECH
Kunešová V.
#LT | Lékařské téma | Úroveň
Pálava | 22.06.2022, 16:45 - 17:45
Stroke Research Program

Chat

10 min
Nástrahy neurosonologie
Součková Dagmar
#LT | Lékařské téma | Úroveň
Pálava | 22.06.2022, 14:00 - 15:30
Varia

Chat

20 min
Nejčastější chyby a omyly při polohování pacientů po cévní mozkové příhodě – postřehy z praxe (Sesterské sdělení)
Rusková Kateřina
#SS | Sesterská sekce | Úroveň
Cabernet | 23.06.2022, 10:45 - 12:00
Sesterská sekce I

Chat

10 min
NEST – Hodnocení neurologického stavu sestrou (lékařská sekce)
Lasák Jakub
#LT | Lékařské téma | Úroveň
Cabernet | 23.06.2022, 14:00 - 15:30
Varia

Chat

10 min
NEST v praxi (Sesterská sekce)
Lasák Jakub
#SS | Sesterská sekce | Úroveň
Cabernet | 23.06.2022, 10:45 - 12:00
Sesterská sekce I

Chat

15 min
Neuroepidemiologie CMP a dostupné zdroje informací k analýze iktové péče v ČR
Šedová Petra
Aurelius | 22.06.2022, 10:45 - 12:00
Registry a kvalita péče

Chat

10 min
Neurofyziologicky podpořená urgentní chirurgická rekanalizace akutní okluze extrakraniálního úseku vnitřní krkavice.
Ostrý Svatopluk
#LT | Lékařské téma | Úroveň
Pálava | 22.06.2022, 14:00 - 15:30
Varia

Chat

15 min
Neurosonologické minimum do praxe
Škoda Ondřej
#LT | Lékařské téma | Úroveň
Pálava | 24.06.2022, 08:00 - 09:00
Workshop II

Chat

15 min
Novinky z ESOC 2022
Tomek Aleš
Aurelius | 23.06.2022, 14:00 - 15:30
COVID-19 a CMP. Neurosonologie. Varia.

Chat

15 min
Oběhová nestabilita na JIP
Hon P.
Pálava | 23.06.2022, 14:45 - 15:45
Neurointenzivní péče a CMP

Chat

10 min
Obnova chůze u pacientů v časném stádiu po cévní mozkové příhodě v návaznosti na intenzivní rehabilitaci
Kolářová Barbora
#LT | Lékařské téma | Úroveň
Pálava | 22.06.2022, 14:00 - 15:30
Varia

Chat

15 min
Okluze v karotickém řečišti
Herzig Roman
#LT | Lékařské téma | Úroveň
Aurelius | 23.06.2022, 10:45 - 12:00
Karotické stenózy a okluze

Chat

Ošetřovatelská péče o pacientku po ischemické cévní mozkové příhodě s neobvyklým klinickým obrazem- apraxie řeči
Lehnerová Alena
#SS | Sesterská sekce | Úroveň
Cabernet | 23.06.2022, 10:45 - 12:00
Sesterská sekce I

Chat

Ošetřovatelská péče u pacienta s neurosarkoidózou
Růžičková Jana
Aurelius | 23.06.2022, 13:30 - 14:00
Posterová sekce

Chat

12 min
Peroperační využití moderních technologií při mikrochirurgickém ošetření mozkových aneurysmat
Šroubek J.
Aurelius | 22.06.2022, 14:00 - 15:30
Cévní neurochirurgie

Chat

15 min
Point-of-Care Ultrasound v neurologii
Školoudík David
Aurelius | 23.06.2022, 14:00 - 15:30
COVID-19 a CMP. Neurosonologie. Varia.

Chat

10 min
Pomer lymfocytov a monocytov ako prediktor nepriaznivého klinického výsledného stavu u pacientov s akútnou ischemickou cievnou mozgovou príhodou liečených mechanickou trombektómiou pre uzáver veľkej intrakraniálnej tepny
Pinčáková Katarína
Aurelius | 22.06.2022, 16:45 - 18:00
Rekanalizační léčba

Chat

Proteinové inženýrství stafylokinázy s vylepšenou trombolýzou
Mičan Jan
Aurelius | 22.06.2022, 13:30 - 14:00
Posterová sekce

Chat Poster ke stažení

10 min
Protokol FESS - lékařská sekce
Pöschlová Petra
#LT | Lékařské téma | Úroveň
Cabernet | 23.06.2022, 14:00 - 15:30
Varia

Chat

Průběh obnovy chůze u pacientů po cévní mozkové příhodě během prvního půl roku
Kolář P.
Aurelius | 23.06.2022, 13:30 - 14:00
Posterová sekce

Chat

15 min
Regionální rozdíly v kvalitě péče o pacienty s CMP
Šrámek Martin
Aurelius | 22.06.2022, 10:45 - 12:00
Registry a kvalita péče

Chat

Rehabilitace v akutní a subakutní fázi po cévní mozkové příhodě
Hoskovcová Martina
#LT | Lékařské téma | Úroveň
Pálava | 23.06.2022, 09:30 - 10:30
Neurorehabilitace po iktu

Chat

10 min
Rekanalizační terapie u dětských pacientů s cévní mozkovou příhodou – možnosti a úskalí
Paulasová Schwabová Jaroslava
#LT | Lékařské téma | Úroveň
Pálava | 22.06.2022, 14:00 - 15:30
Varia

Chat

15 min
RES-Q mezinárodní srovnání
Mikulík Robert
Aurelius | 22.06.2022, 10:45 - 12:00
Registry a kvalita péče

Chat

10 min
Robotická terapie chůze pomocí přístroje Lokomat Pro FreeD u pacientů v subakutní fázi ischemické cévní mozkové příhody
Volný Ondřej
#LT | Lékařské téma | Úroveň
Pálava | 22.06.2022, 14:00 - 15:30
Varia

Chat

12 min
Řešení restenóz krkavice po stentingu
Hrbáč T.
Aurelius | 22.06.2022, 14:00 - 15:30
Cévní neurochirurgie

Chat

10 min
Screening dysfagie u pacientů s akutním mozkovým infarktem v České republice
Haršány Michal
Aurelius | 23.06.2022, 14:00 - 15:30
COVID-19 a CMP. Neurosonologie. Varia.

Chat

15 min
Sekundárna prevencia ischemických cievnych mozgových príhod
Gdovinová Zuzana
#LT | Lékařské téma | Úroveň
Pálava | 24.06.2022, 08:00 - 09:00
Workshop II

Chat

25 min
Starostlivosť o cievne mozgové príhody v Slovenskej republike
Nosáľ Vladimír
Aurelius | 22.06.2022, 09:00 - 10:15
Organizace péče o CMP

Chat

20 min
Stav péče o CMP v ČR 2022
Tomek Aleš
Aurelius | 22.06.2022, 09:00 - 10:15
Organizace péče o CMP

Chat

10 min
Súvislosť medzi výskytom ischemických cievnych mozgových príhod a faktormi vonkajšieho prostredia
Babalová Lucia
Aurelius | 23.06.2022, 09:00 - 10:30
Epidemiologie, rizikové faktory a příčiny CMP

Chat

25 min
Škály v cévní neurologii
Kovář Martin
Pálava | 23.06.2022, 07:30 - 09:00
Workshop I

Chat

Ultrazvukové vyšetření oftalmické cirkulace u pacientů s disekcí karotidy
Ospalík Dušan
Aurelius | 22.06.2022, 13:30 - 14:00
Posterová sekce

Chat

10 min
Update triáže akutní cévní mozkové příhody v Ústeckém kraji 2022 – indikace leteckého zásahu v terénu
Černík David
#LT | Lékařské téma | Úroveň
Cabernet | 23.06.2022, 14:00 - 15:30
Varia

Chat

10 min
Urgentní karotická endarterektomie po TIA a CMP
Hejčl A.
#LT | Lékařské téma | Úroveň
Cabernet | 23.06.2022, 14:00 - 15:30
Varia

Chat

VALIDACE ČESKÉ VERZE DOTAZNÍKU INTENSIVE CARE DELIRIUM SCREENING CHECKLIST (ICDSC) U PACIENTŮ S CÉVNÍ MOZKOVOU PŘÍHODOU
Hrežová Lucia
Aurelius | 22.06.2022, 13:30 - 14:00
Posterová sekce

Chat Poster ke stažení

10 min
Vliv pohlaví a věku na klinický výsledek po mechanické trombektomii u pacientů s ischemickou cévní mozkovou příhodou
Černík David
Aurelius | 22.06.2022, 16:45 - 18:00
Rekanalizační léčba

Chat

Vliv polymorfismů genu ABCB1 (rs4148738) a CES1 (rs2244613) na minimální plazmatickou koncentraci dabigatranu
Olšerová Anna
Aurelius | 22.06.2022, 13:30 - 14:00
Posterová sekce

Chat

10 min
Výpočetní design nové generace trombolytik
Mičan Jan
#LT | Lékařské téma | Úroveň
Pálava | 22.06.2022, 16:45 - 17:45
Stroke Research Program

Chat Handout ke stažení

Vyšetření spastické parézy v pěti krocích
Říha Michal
Pálava | 23.06.2022, 10:45 - 12:45
RHB Workshop - diagnostika spasticity po iktu

Chat

8 min
využití retinální oxymetrie u pacientů s hemodynamicky významnou karotickou stenózou
Polidar Petr
#LT | Lékařské téma | Úroveň
Aurelius | 23.06.2022, 10:45 - 12:00
Karotické stenózy a okluze

Chat

Využití robotické rehabilitace chůze u pacientů po mozkové příhodě
Rišková Veronika
Aurelius | 23.06.2022, 13:30 - 14:00
Posterová sekce

Chat Poster ke stažení

15 min
Využití TCCS + TCD v intenzivní péči
Novák Aleš
Pálava | 23.06.2022, 14:45 - 15:45
Neurointenzivní péče a CMP

Chat

10 min
Vývoj nových trombolytik – strategie testování efektivity trombolýzy na in vivo modelu u potkana
Scheer Peter
#LT | Lékařské téma | Úroveň
Pálava | 22.06.2022, 16:45 - 17:45
Stroke Research Program

Chat

10 min
Vývoj RES-Q
Vařecha Miroslav
Aurelius | 22.06.2022, 10:45 - 12:00
Registry a kvalita péče

Chat

10 min
Výzkumné sestry Národní výzkumné iktové sítě STROCZECH
Znamenáčková Kristýna
#SS | Sesterská sekce | Úroveň
Cabernet | 23.06.2022, 10:45 - 12:00
Sesterská sekce I

Chat

20 min
Význam multimodálního CT vyšetření v diagnostice akutní ischemické CMP
Bar Michal
Pálava | 23.06.2022, 07:30 - 09:00
Workshop I

Chat

10 min
Význam perfuzního CT vyšetření v predikci výsledku mechanické trombektomie u pacientů s iktem v přední cirkulaci
Rohan Vladimír
Aurelius | 22.06.2022, 16:45 - 18:00
Rekanalizační léčba

Chat

YIELD of COMPUTED TOMOGRAPHY PERFUSION in STROKE MANAGEMENT
Cviková Martina
Aurelius | 22.06.2022, 13:30 - 14:00
Posterová sekce

Chat

15 min
Zlepšování kvality mechanické trombektomie v českých centrech: Výsledky studie METRICS
Šaňák Daniel
#LT | Lékařské téma | Úroveň
Aurelius | 23.06.2022, 16:30 - 18:00
Endovaskulární léčba cerebrovaskulárních onemocnění II. Blok ve spolupráci se Společností intervenční radiologie ČLS JEP

Chat

8 min
Zobrazenie karotického aterosklerotického plátu 3-T magnetickou rezonanciou
Virágová Monika
#LT | Lékařské téma | Úroveň
Aurelius | 23.06.2022, 10:45 - 12:00
Karotické stenózy a okluze

Chat